Υποψήφιοι ΣΜΥ με Ελλιπή Δικαιολογητικά Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017

τα ονόματα

Τα ελλιπή στοιχεία – δικαιολογητικά θα πρέπει να έχουν αποσταλεί στη Σχολή μέχρι 15 Ιουνίου 2016 (σφραγίδα ταχυδρομείου).

Όλη η ενημέρωση για την εξέλιξη και τις διαδικασίες των εισαγωγικών εξετάσεων που παρέχεται στο smy.army.gr, αφορά μόνο τους υποψηφίους που έχουν δηλώσει σαν Σχολή πρώτης προτίμησης τη Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών (Στρατού Ξηράς).

Όσοι έχουν δηλώσει άλλη Στρατιωτική Σχολή σαν πρώτη τους επιλογή, έστω και εάν είναι υποψήφιοι και για τη ΣΜΥ, θα πρέπει να ενημερώνονται για τις διαδικασίες και τα αποτελέσματα από τη Σχολή εκείνη την οποία και δήλωσαν σαν Σχολή 1ης προτίμησης και στην οποία απέστειλαν και τα δικαιολογητικά τους.

Για επιπλέον πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με το αρμόδιο τμήμα της Σχολής, το Τμήμα Εισαγωγικών Εξετάσεων, στα τηλέφωνα : 24310-38635, 24310-38637, 24310-39632.