Πως θα ολοκληρώσετε την εγγραφή σας στο Παν. Πειραιά

ΠANEΠIΣTHMIO ΠEIPAIΩΣ
Kαραολή-Δημητρίου 80
185 34 ΠEIPAIAΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ
ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ
Τμήμα Προπτυχιακών Σπουδών
ΤΗΛ: 210 4142000

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Καλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 να προσέλθουν οι ίδιοι, ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, στη Γραμματεία του Τμήματος που έχουν εισαχθεί, από 28 Σεπτεμβρίου έως και 3 Οκτωβρίου κατά τις ώρες 9:00 έως 13:00, προκειμένου να γίνει ταυτοπροσωπία, καταθέτοντας:
- δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας
 -φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 -τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ) [απλή εκτύπωση από την ηλεκτρονική σελίδα  https://www.amka.gr/AMKAGR/ ] σύμφωνα με το πρώτο γράμμα του επωνύμου τους, ως ακολούθως:
Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου: Α έως Ζ
Πέμπτη 29 Σεπτεμβρίου: Η έως Λ
Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου: Μ έως Π
Δευτέρα 3 Οκτωβρίου: Ρ έως Ω
Αφού γίνει η ταυτοπροσωπία, οι φοιτητές θα παραλάβουν από τη Γραμματεία, πιστοποιητικό εγγραφής και τους προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Πανεπιστημίου.
Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες, εφόσον επιθυμούν την υποβολή αιτήματος μετεγγραφής και την κατά προτεραιότητα χορήγηση κωδικών πρόσβασης, μπορούν, είτε να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους ανεξάρτητα από το πρώτο γράμμα του
επωνύμου τους, είτε να αποστείλουν αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματός τους με θεώρηση ως προς τη γνησιότητα της υπογραφής τους από τα ΚΕΠ ή άλλη δημόσια αρχή συνοδευόμενη από δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας, φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας και τον Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης.
Παρακαλούνται οι πρωτοετείς φοιτητές /τριες, οι οποίοι κατά την ηλεκτρονική εγγραφή τους με χρήση του ΑΜΚΑ παρατήρησαν λανθασμένα ή μη ενημερωμένα στοιχεία να προβούν στη μεταβολή ή επικαιροποίηση οποιουδήποτε στοιχείου (π.χ. αριθμό αστυνομικής ταυτότητας) με επίσκεψη σε κάποιο ΚΕΠ ή γραφείο ΑΜΚΑ.
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι όλοι οι νεοεισερχόμενοι φοιτητές που δεν έχουν συμπληρώσει το Στατιστικό Δελτίο της ΕΛΣΤΑΤ μέσω της ηλεκτρονικής εγγραφής έχουν τη δυνατότητα να προβούν στη συμπλήρωση του μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης
https://elstatweb.statistics.gr/deltio_fititi/deltio_fititi_login_1617.jsp

AΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Πειραιάς, 23 Σεπτεμβρίου 2016