Οριστικοποίηση εγγραφής στο Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Ανακοίνωση του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

Καλούνται οι φοιτητές, οι οποίοι υπέβαλαν ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής σε Τμήματα / Σχολές του Πανεπιστημίου μας, προκειμένου να γίνει η ταυτοπροσωπία τους και να τους δοθεί πρόσβαση στις ακαδημαϊκές υπηρεσίες των Τμημάτων / Σχολών αυτών, να προσέλθουν στις αντίστοιχες Γραμματείες στο διάστημα από Δευτέρα 25/9/2017 έως Πέμπτη 5/10/2017, έχοντας μαζί τους τα κάτωθι δικαιολογητικά:
την αστυνομική τους ταυτότητα ή το διαβατήριό τους, καθώς και απλή φωτοτυπία της αστυνομικής τους ταυτότητας ή του διαβατηρίου τους αντίστοιχα, τυπωμένη και υπογραμμένη την ηλεκτρονική αίτηση εγγραφής τους σε Τμήματα / Σχολές του Πανεπιστημίου μας (που υπέβαλαν στην ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων), στην οποία θα φαίνεται και ο αριθμός πρωτοκόλλου της αίτησης και
μία (1) φωτογραφία (ταυτότητας).

Οι φοιτητές που ενδιαφέρονται για δωρεάν σίτιση θα πρέπει να καταθέσουν και εκκαθαριστικό της εφορίας.

Σε κάθε περίπτωση, η Γραμματεία δύναται να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά από τους εγγραφέντες. Συνιστάται να επισκεφθείτε και την ιστοσελίδα του Τμήματος ή της Σχολής που σας ενδιαφέρει για περισσότερες πληροφορίες.

Κατ’ εξαίρεση για το Τμήμα Ιατρικής η ανωτέρω προθεσμία λήγει στις 27/9/2017.

Επισημαίνεται ότι όλες οι ανωτέρω διαδικασίες εγγραφής ολοκληρώνονται είτε από τους ίδιους τους επιτυχόντες ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο.

Σημειώνεται, τέλος, ότι στους πρωτοετείς φοιτητές, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία μετεγγραφών για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, θα αποδοθούν οι αναγκαίοι κωδικοί πρόσβασης κατά προτεραιότητα.

Σε περίπτωση που καθίσταται αδύνατη η αυτοπρόσωπη παρουσία του φοιτητή στη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος, και μόνο για εξαιρετικούς λόγους, ο φοιτητής μπορεί να απευθυνθεί στο ΚΕΠ του τόπου κατοικίας του, και να υποβάλει θεωρημένη (για τη γνησιότητα της υπογραφής του) αίτηση προς τη Γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματός του μαζί με επικυρωμένο αντίγραφο της ταυτότητάς του, προκειμένου να του χορηγηθούν οι απαραίτητοι κωδικοί πρόσβασης, ώστε στη συνέχεια να λάβει μέρος στη διαδικασία των μετεγγραφών του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους.

Στο site της Αρχιτεκτονικής υπάρχει η παρακάτω ανακοίνωση:

Τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να προσκομίσετε στη Γραμματεία του Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών μετά την ηλεκτρονική σας εγγραφή

από τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017 και μέχρι την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2017 είναι:

  • Η Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής Εκτυπωμένη (υπογεγραμμένη είτε ενώπιόν μας, είτε πιστοποιημένη για το γνήσιο της υπογραφής)
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία τύπου αστυνομικής ταυτότητας
  • Απλή Φωτοτυπία Εκκαθαριστικού εφορίας
  • Πιστοποιητικό γέννησης (μόνο για άρρενες για χορήγηση Βεβαίωσης Σπουδών για Στρατολογική χρήση)

 **Όσοι φοιτητές/φοιτήτριες ΔΕΝ θα προσέλθουν στην Γραμματεία αυτοπροσώπως αλλά επιθυμούν να αποστείλουν ταχυδρομικώς ή με courier τα παραπάνω δικαιολογητικά, παρακαλούμε να συμπληρώσουν την σχετική αίτηση.

Τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2017 ξεκινάνε τα μαθήματα (σύντομα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Εξαμήνου – άρα να παρακολουθείτε ανελλιπώς τις Ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα).

Αίτηση ταυτοπροσωπίας