Επαγγελματικά δικαιώματα πιστοποιημένων από τον ΕΟΠΠΕΠ αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορική

Με το παρόν μήνυμα σας αποστέλλουμε επιστολή της Ένωσης Πληροφορικών
Ελλάδας (ΕΠΕ) σχετικά με τα επαγγελματικά δικαιώματα πιστοποιημένων από
τον ΕΟΠΠΕΠ αποφοίτων ΕΠΑΛ και ΙΕΚ ειδικοτήτων Πληροφορικής.

Την επιστολή θα βρείτε  στον ιστότοπο της ΕΠΕ στη διεύθυνση:
https://goo.gl/fjAXoU

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com