Ειδική Έκθεση: “Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών και επαγγελματικά δικαιώματα”

Την πλήρη αναπροσαρμογή του πλαισίου της αναγνώρισης τίτλου σπουδών από εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού και τον εξορθολογισμό της κατοχύρωσης των επαγγελματικών δικαιωμάτων χιλιάδων αποφοίτων που ασφυκτιούν –πολλές φορές επί σειρά ετών- από τη γραφειοκρατία και τη συντεχνιακή λογική προτείνει μεταξύ άλλων η ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη με θέμα «Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών & επαγγελματικά δικαιώματα: το θεσμικό πλαίσιο και οι δυσχέρειες πρόσβασης στην αγορά εργασίας».

Δείτε την Ειδική Έκθεση “Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών & επαγγελματικά δικαιώματα”

Δελτίο τύπου

Ενημερωτικό σημείωμα

Πρόγραμμα