Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

Ενόψει της υποβολής αίτησης από τους υποψήφιους για συμμετοχή στις Πανελλήνιες εξετάσεις 2017, μαθητών των ΓΕΛ και ΕΠΑΛ προκειμένου να εισαχθούν σε Σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ενημερώνουμε τους μαθητές που ενδιαφέρονται για την εισαγωγή τους στην ΑΣΤΕΡ, ως κατωτέρω:
Η ΑΣΤΕΡ ιδρύθηκε το 1956 και από τότε λειτουργεί ως μία αμιγώς ξενοδοχειακή Σχολή, στα πρότυπα της Ξενοδοχειακής Σχολής της Λοζάνης, ανήκει δε στο Υπουργείο Τουρισμού.
Η συμβολή των αποφοίτων της, είναι πολύ σημαντική για την ανάπτυξη της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, όχι μόνο γιατί στελέχωσαν και στελεχώνουν τον τομέα της ξενοδοχείας (hospitality) με άριστα επαγγελματικά καταρτισμένο διευθυντικό προσωπικό, αλλά και γιατί συμβάλλουν στη στελέχωση των λοιπών επιχειρήσεων, που δραστηριοποιούνται στον τομέα του Τουρισμού, όπως τα Ταξιδιωτικά γραφεία, Αεροπορικές και Ναυτιλιακές εταιρείες, η Τουριστική Εκπαίδευση, κλπ, ενώ διορίζονται στο δημόσιο σε θέσεις ΤΕ.
Ο πτυχιούχος, διαθέτει τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και δεξιότητες, ενώ είναι πρόθυμος και χαρούμενος να εξυπηρετεί, εξωστρεφής, κοινωνικός, πειθαρχημένος, επικοινωνιακός, με πάθος για απασχόληση στο χώρο της φιλοξενίας και με μέσο όρο επαγγελματικής αποκατάστασης τα 22 έτη.
Στην ΑΣΤΕΡ μπορούν να εισαχθούν οι μαθητές των ΕΠΑΛ του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, αφού επιλέξουν ως ειδικό μάθημα μία Ξένη γλώσσα, στην οποία θα πρέπει να βαθμολογηθούν τουλάχιστον με τη βάση (10).
Επίσης, οι μαθητές των ΓΕΛ του 1ου και 5ου επιστημονικού πεδίου, ως εξής:
1ου Επιστημονικού πεδίου Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες
εξεταζόμενοι στα μαθήματα Νεοελληνική γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία, Λατινικά και Ξένη γλώσσα ως ειδικό μάθημα (με βαθμολογία πανελληνίων τουλάχιστον 10).
5ου Επιστημονικού πεδίου επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής,
εξεταζόμενοι στα μαθήματα Νεοελληνική γλώσσα, Μαθηματικά Ο.Π, ΑΕΠΠ, ΑΟΘ και Ξένη Γλώσσα ως ειδικό μάθημα (με βαθμολογία πανελληνίων τουλάχιστον 10).
Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην ΑΣΤΕΡ, διεύθυνση Δημοκρατίας 2 και στα τηλέφωνα 22410-24190 και 22410-74468, εσωτ. 1