Η θέση του Πανεπιστημίου Πατρών στο QS RANKING

QS RANKING: ΚΑΤΑΤΑΞΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

Το σύστημα QS World Ranking / Top Universities ένας από τους πλέον έγκριτους, σε παγκόσμιο επίπεδο, παρόχους πληροφοριών για την ανώτατη εκπαίδευση, δημοσίευσε την κατάταξη των Πανεπιστημίων για το έτος 2017. Τα τελευταία χρόνια τα αξιολογούμενα ελληνικά ΑΕΙ παρουσιάζουν πτωτικές τάσεις καθώς μειώνονται τα μέλη ΔΕΠ τη στιγμή που αυξάνεται ο αριθμός των φοιτητών και, κατά συνέπεια, επηρεάζεται αρνητικά η αναλογία διδασκόντων / φοιτητών, ένα από τα πιο σημαντικά κριτήρια της έρευνας. Παρ’ όλα αυτά, το Πανεπιστήμιο Πατρών, που βρίσκεται στη γενική κατάταξη των αξιολογούμενων ιδρυμάτων 701-750, συγκαταλέγεται στο 2,7% των καλύτερων πανεπιστημίων στον κόσμο, ενώ στο κριτήριο της αναγνωρισιμότητας του επιστημονικού έργου (citations per faculty), με δείκτη 44,7 κατέχει την τρίτη θέση στη χώρα μας, και υπερέχει σαφώς του εθνικού μέσου όρου (38,7), αλλά και του παγκόσμιου (32,6). Το γεγονός αυτό καταδεικνύει την υψηλή ποιότητα και τη διεθνή επίδραση του ερευνητικού έργου του Πανεπιστημίου Πατρών, που κατατάσσεται ερευνητικά και μεταξύ των 300 καλύτερων του κόσμου.

πηγή