Εκπαίδευση, επιχειρηματικότητα και απασχόληση (Μελέτη)

EndeavorGreece2017

Μερικά αποσπάσματα:
Ωστόσο, μια πιο λεπτομερής ανάλυση ανά τομέα σπουδών και η εξέλιξη της κατανομής κατά τα τελευταία χρόνια, παρουσιάζουν μια διαφορετική και λιγότερο ενθαρρυντική εικόνα (Πίνακας 4). Στα Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ), περισσότεροι από δύο στους πέντε φοιτητές φοιτούν σε τρεις βασικές γενικές κατευθύνσεις: α) Ανθρωπιστικές επιστήμες, β) Κοινωνικές επιστήμες & επιστήμες της συμπεριφοράς και γ) Επιστήμες εκπαίδευσης & κατάρτισης των διδασκόντων. Παρά την αναμφισβήτητη αξία αυτών των ειδικοτήτων, είναι σημαντικό να ενισχυθούν περαιτέρω και άλλες ειδικότητες, που συνδέονται πιο άμεσα με τις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και απαιτήσεις της χώρας.
Η εμμονή στα συγκεκριμένα αντικείμενα δε φαίνεται να επηρεάζεται από την κρίση, καθώς η συμμετοχή
των τριών αυτών τομέων σπουδών στο σύνολο των πρωτοετών φοιτητών μειώθηκε πολύ λίγο, από 41% σε 36% μεταξύ 2008-09 και 2015-16. Την ίδια ώρα, σε έναν τομέα αιχμής, όπως η πληροφορική, κατευθύνεται μόνο το 4% των φοιτητών, παρά την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ειδικών στην Ελλάδα και την πρόβλεψη για 750.000 κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ως το 2020.

Μεταβολές απασχόλησης σε κάποιους από τους πιο σημαντικούς κλάδους οικονομίας στην Ελλάδα

Σε έναν τομέα αιχμής, όπως η πληροφορική, κατευθύνεται μόνο το 4%των φοιτητών, παρά την ιδιαίτερα υψηλή ζήτηση ειδικών στην Ελλάδα και την πρόβλεψη για 750.000 κενές θέσεις εργασίας στην Ευρώπη ως το 2020.