Σχολές και Τμήματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής

Άρθρο 2/ νόμος 4521/2018
Σχολές και Τμήματα

1. Στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ιδρύονται οι κάτωθι Σχολές και Τμήματα:
α) Σχολή Μηχανικών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
α1) το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών,
α2) το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής,
α3) το Τμήμα Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής,
α4) το Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών,
α5) το Τμήμα Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής,
α6) το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών,
α7) το Τμήμα Ναυπηγών Μηχανικών,
α8) το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών.
β) Σχολή Διοικητικών, Οικονομικών & Κοινωνικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
β1) το Τμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης,
β2) το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων,
β3) το Τμήμα Διοίκησης Τουρισμού,
β4) το Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας,
β5) το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
β6) το Τμήμα Προσχολικής Αγωγής.
γ) Σχολή Εφαρμοσμένων Τεχνών και Πολιτισμού του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
γ1) το Τμήμα Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας,
γ2) το Τμήμα Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής,
γ3) το Τμήμα Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης,
γ4) το Τμήμα Φωτογραφίας & Οπτικοακουστικών Τεχνών.
δ) Σχολή Επιστημών Υγείας και Πρόνοιας του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
δ1) το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών,
δ2) το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας,
δ3) το Τμήμα Εργοθεραπείας,
δ4) το Τμήμα Μαιευτικής,
δ5) το Τμήμα Νοσηλευτικής,
δ6) το Τμήμα Φυσικοθεραπείας.
ε) Σχολή Επιστημών Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, η οποία συγκροτείται από:
ε1) το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
ε2) το Τμήμα Επιστημών Οίνου, Αμπέλου & Ποτών
2. Ο πρώτος κύκλος σπουδών των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής διαρκεί οκτώ (8) ακαδημαϊκά εξάμηνα και περιλαμβάνει μαθήματα που αντιστοιχούν σε 240 πιστωτικές μονάδες