Ένταξη των τμημάτων του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα Επιστημονικά Πεδία

Από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 982 τ.Β΄/2018) η σχετική Υπουργική Απόφαση με αριθμ.Φ.253/39391/Α5/8-3-2018, με την οποία εντάσσονται τα Τμήματα του νεοϊδρυθέντος Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής στα τέσσερα (4) Επιστημονικά Πεδία για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ.

Η Υπουργική Απόφαση σε ΦΕΚ σε μορφή pdf

1. Στο εδάφιο 1. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ, ΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:
-ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
-ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

2. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1, και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟÏΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

3. Στο εδάφιο 3. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ» της παρ. 2 του άρθρου 1, και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

4. Στο εδάφιο 4. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ» της παρ. 2 του άρθρου 1,και υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθενται:
ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ