Τα πτυχιακά και τα μεταπτυχιακά προγράμματα του ΕΑΠ

ΤΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Οδηγούν σε πτυχίο)

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό
Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Πληροφορική

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Οδηγούν σε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης – Master)

ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Επιστήμες της Αγωγής
Εκπαίδευση Ενηλίκων
Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης/Διεθνούς Γλώσσας
Διδακτική της Γερμανικής ως Ξένης Γλώσσας
Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας
Σπουδές στην Ορθόδοξη Θεολογία
Κοινό ΠΜΣ «Επιστήμες της Αγωγής: Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση Ατόμων με Προβλήματα
Προφορικού και Γραπτού Λόγου»
Κοινό ΠΜΣ «Δημιουργική Γραφή»
Language Education for Refugees and Migrants
Δημόσια Ιστορία
Σύγχρονες τάσεις στην Ανάλυση και τη Διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας

ΣΧΟΛΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Κοινό ΠΜΣ «Master in Business Administration” MΒΑ
Διοίκηση Μονάδων υγείας
Διοίκηση Πολιτισμικών Μονάδων
Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων
Τραπεζική
Κοινό ΠΜΣ «Δίκαιο της Οικονομίας και των Επιχειρήσεων»
Κοινό ΠΜΣ «Τραπεζική, Λογιστική και Χρηματοοικονομική»
Κοινό ΠΜΣ «MSc in Enterprise Risk Management»
Κοινό ΠΜΣ «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων»
Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία
Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές
Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας
Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός
Διαχείριση Αποβλήτων
Διαχείριση Τεχνικών Έργων
Σεισμική Μηχανική και Αντισεισμικές Κατασκευές
Προχωρημένες Σπουδές στη Φυσική
Περιβαλλοντική Κατάλυση για Αντιρύπανση και Παραγωγή Καθαρής Ενέργειας
Μεταπτυχιακές Σπουδές στα Μαθηματικά
Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα
Μεταπτυχιακή Ειδίκευση Καθηγητών Φυσικών Επιστημών
Συστήματα Κινητού και Διάχυτου Υπολογισμού
ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
Γραφικές Τέχνες – Πολυμέσα
Σχεδιασμός Φωτισμού
Ακουστικός Σχεδιασμός και Ψηφιακός Ήχος

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com