Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος Φοιτητών σε 6 Προπτυχιακά και 26 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών

Δείτε την Πρόσκληση εδώ.

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

  1. Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (150 θέσεις)
  2. Πληροφορική (800 θέσεις)
  3. Διοίκηση Επιχειρήσεων και Οργανισμών (1500 θέσεις)
  4. Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό (1100 θέσεις)
  5. Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (1000 θέσεις)
  6. Ισπανική Γλώσσα και Πολιτισμός (90 θέσεις)

Μεταπτυχιακά Προγράμματα

eap-met-1516

Αναλυτικές πληροφορίες για τα Μεταπτυχιακά Προγράμματα εδώ

Τελαυταία τροποποίηση 2 Δεκεμβρίου, 2015 | 1η Δημοσίευση: 30 Οκτωβρίου, 2015