ΑΠΘ: Κατατακτήριες Εξετάσεις Ακαδημαϊκού Έτους 2015 – 2016

ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΕΣ – ΤΜΗΜΑΤΑ

Α. ΘΕΟΛΟΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. ΤΜΗΜΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ
Β. ΝΟΜΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. ΤΜΗΜΑ ΝΟΜΙΚΗΣ
Γ. ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
2. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
Δ. ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
3. ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ
4. ΤΜΗΜΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
5. ΤΜΗΜΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
6. ΤΜΗΜΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
7. ΤΜΗΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
8. ΤΜΗΜΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ
Ε. ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ
4. ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ
5. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
6. ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΣΤ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
2. ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
4. ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
5. ΤΜΗΜΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
6. ΤΜΗΜΑ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
7. ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Ζ. ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
1. ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
2. ΤΜΗΜΑ  ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
3. ΤΜΗΜΑ ΘΕΑΤΡΟΥ
4. ΤΜΗΜΑ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ
Η. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
1. ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Θ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ
3. ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ
4. ΤΜΗΜΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ
Ι. ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ
2. ΤΜΗΜΑ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΙΑ. ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
1. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΕΔΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ)
2. ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ(ΕΔΡΑ ΣΕΡΡΕΣ)