Παράγοντες που επηρεάζουν την μειωμένη μαθηματική γνώση στα Δημοτικά

Παράγοντες που επηρεάζουν την μειωμένη μαθηματική γνώση

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΣΤΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Τρόπος εισαγωγής
• Στα παιδαγωγικά τμήματα εισάγονται από οποιαδήποτε κατεύθυνση .
• Ο τρόπος εισαγωγής στα παιδαγωγικά τμήματα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα της ποιότητας της μαθηματικής
εκπαίδευσης.

Αποτελέσματα τρόπου εισαγωγής
• Το 86% περίπου των εισαγομένων στα παιδαγωγικά τμήματα προέρχεται από θεωρητική κατεύθυνση.
• Το 14% περίπου των εισαγομένων στα παιδαγωγικά τμήματα προέρχεται από θετική και τεχνολογική κατεύθυνση.

Συνέπειες για την πλειονότητα των δασκάλων
• Ελλιπής γνώση των μαθηματικών εννοιών.
• Ανεπιτυχής διδακτική προσέγγιση των εννοιών αυτών που καταλήγει πολλές φορές σε σύγχυση .
• Αδυναμία ανταπόκρισής τους στις αυξημένες εκπαιδευτικές ανάγκες.

Συνέπειες για τους μαθητές
• Αδυναμία κατανόησης των μαθηματικών εννοιών.
• Η «μαθηματικοφοβία» ξεκινάει και μέσα από το σχολείο και σε πολύ μικρή ηλικία.
« Ο δάσκαλος μη μπορώντας να εξηγήσει τα ανεξήγητα γι αυτόν παίρνει εχθρική θέση απέναντι στα παιδιά Έτσι η σύγκρουση παίρνει διαστάσεις μεταβάλλοντας το σχολείο σε στίβο εξοντωτικού ανταγωνισμού…..»
Βαγγέλης Πολυδούρης- «Το ταμπού των συμβόλων -1976.»

Πρόταση
• Η δημιουργία «παιδαγωγικού πεδίου» με τα Μαθηματικά ως βασικό μάθημα για την εισαγωγή φοιτητών στα παιδαγωγικά τμήματα, είναι απαραίτητη.
Η εξεταστέα ύλη και το αντίστοιχο βιβλίο των Μαθηματικών πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες .

Πηγή:
Η ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ μεταξύ του ΘΕΣΜΟΥ του ΛΥΚΕΙΟΥ και της ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
ΥΠΟΤΙΤΛΟΣ: Τα κοινωνικά αίτια μιας σύγχρονης ελληνικής τραγωδίας.
ΣΤΑΥΡΟΣ Γ ΠΑΠΑΣΤΑΥΡΙΔΗΣ, Καθηγητής ΕΚΠΑ, Μέλος ΔΣ ΕΜΕ

Η πρόταση μου για την εισαγωγή στα Παιδαγωγικά Δημοτικής Εκπαίδευσης
ΟΛΟΙ οι υποψήφιοι να δίνουν εξετάσεις στα παρακάτω μαθήματα Γενικής Παιδείας
-Γλώσσα
-Ιστορία
-Μαθηματικά
-Φυσικές Επιστήμες

Είναι εντελώς παράλογο να μπαίνουν στις Παιδαγωγικές Ακαδημίες χωρίς Μαθηματικά.
Σήμερα στην Ελλάδα μπορείς να γίνεις Δάσκαλος με 6 διαφορετικούς τρόπους!!!!!!!!

Καλοδήμος Δημ. Φυσικός