Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Κρήτης

Η ΑΣΤΕΚ είναι μία από τις δυο Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης που λειτουργούν υπό την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού στη Ρόδο και στην Κρήτη. Η ΑΣΤΕΚ ιδρύθηκε το 1995 στην πόλη του Αγίου Νικολάου με στόχο την παροχή τριτοβάθμιας, επαγγελματικής εκπαίδευσης στον τομέα του τουρισμού. Στόχος της Σχολής είναι η προετοιμασία
ανώτερων στελεχών για την τουριστική βιομηχανία.
Γνωρίζοντας από τη μία, ότι ο τουρισμός αποτελεί για τη χώρα μας έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες
ανάπτυξης και από την άλλη ότι η βελτίωση της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού
τουριστικού προϊόντος εξαρτάται από την άρτια εκπαίδευση και κατάρτιση όσων εργάζονται στο χώρο
αυτό, η ΑΣΤΕΚ προσφέρει ένα πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του
επαγγέλματος και εξασφαλίζει τις καλύτερες προοπτικές για μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία στον
τουριστικό κλάδο. Μάλιστα, οι απόφοιτοι της Σχολής, οι οποίοι προσλαμβάνονται στον ιδιωτικό και στον δημόσιο
τομέα σε θέσεις ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων, έχουν απορρόφηση σχεδόν 100% από την αγορά εργασίας και
είναι περιζήτητοι στη στελέχωση ξενοδοχειακών και τουριστικών επιχειρήσεων σε ολόκληρη την Ελλάδα.
Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
• Εισαγωγή στον Τουρισμό • Μαγειρική • Εστιατοριακή Τεχνική
• Υπηρεσία ορόφων • Οικονομικά Μαθηματικά • Αρχές Διοίκησης
• Αρχές Οικονομικής
Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
• Μαζική παραγωγή φαγητών • Μπαρ – Ποτά – Οινολογία
• Εισαγωγή στους Η/Υ • Διαχείριση τροφίμων και Ποτών
• Στατιστική Επιχειρήσεων • Γενικές Αρχές Λογιστικής
Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
• Οργάνωση και Λειτουργία Επισιτιστικών Μονάδων • Υπηρεσία Υποδοχής και Κρατήσεων • Τουριστική Οικονομία • Αρχιτεκτονική -Εξοπλισμός Ξενοδοχείων • Λογιστική εταιρειών • Στοιχεία Δικαίου, επιλογή ανάμεσα σε: • Τουριστική Κοινωνιολογία και • Τουριστική Ψυχολογία
Δ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
• Τήρηση λογαριασμών πελατών • Μηχανοργάνωση Ξενοδοχείων
• Τουριστική Γεωγραφία της Ελλάδας • Εργασιακές Σχέσεις
• Αγγλική Τουριστική Ορολογία • Δεύτερη ξένη γλώσσα (Τουριστική Ορολογία)
Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
• Τουριστικό Μάρκετινγκ • Χρηματοοικονομική Διοίκηση
• Ξενοδοχειακή Νομοθεσία • Διοίκηση Ξενοδοχειακών
Επιχειρήσεων • Συντήρηση Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμών Ξενοδοχείων
• Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Επικοινωνία στον Τουρισμό, επιλογή ανάμεσα σε: • Έρευνα Τουριστικής Αγοράς και
• Καταναλωτική Συμπεριφορά Τουρίστα
ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
• Επαγγελματικός Τουρισμός • Προώθηση ξενοδοχειακού Προϊόντος • Ξενοδοχειακό Λογισμικό • Επιχειρηματικότητα στον
Τουρισμό • Σεμινάριο Τελειοφοίτων • Ψυχαγωγία Ξενοδοχείων, επιλογή ανάμεσα σε: • Τουριστική Ανάπτυξη και
• Τουριστική Πολιτική
Ζ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ
• Πτυχιακή Εργασία
• Πρακτική Άσκηση
Οι προϋποθέσεις φοίτησης και η διαδικασία εισαγωγής των σπουδαστών ορίζονται από το Υπουργείο Παιδείας ανάλογα
με το εκάστοτε ισχύων Εθνικό Σύστημα Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, ενώ οι υποψήφιοι θα πρέπει να
εξετασθούν και στο ειδικό μάθημα της ξένης γλώσσας.
Η φοίτηση στην ΑΣΤΕΚ διαρκεί επτά (7) εξάμηνα και η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Το
βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Σχολής είναι η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η οποία συνδυάζει
τη θεωρητική γνώση, τις εργαστηριακές ασκήσεις και τη σύνδεσή της με τις πραγματικές εργασιακές συνθήκες
μέσω της πρακτικής άσκησης. Οι σπουδαστές της ΑΣΤΕΚ πραγματοποιούν εννέα συνολικά μήνες αμειβόμενης
πρακτικής άσκησης σε επιλεγμένες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις 4 και 5 Αστέρων, με τη μέριμνα και την εποπτεία
της Σχολής.
Κάθε ακαδημαϊκό έτος περιλαμβάνει δύο κύκλους σπουδών, το Θεωρητικό, που αρχίζει στα μέσα του Οκτωβρίου κάθε
ακαδημαϊκού έτους και λήγει στις αρχές Ιουνίου του επομένου έτους, περιλαμβάνοντας δύο διδακτικά εξάμηνα,
το Χειμερινό και το Εαρινό, και τον Πρακτικό (Πρακτική Άσκηση) που διαρκεί από την 1η Ιουλίου έως την 30η
Σεπτεμβρίου κάθε έτους. Το Ζ΄ εξάμηνο σπουδών ξεκινά την 1η Ιουλίου και λήγει την 30η Ιανουαρίου και περιλαμβάνει
πρακτική άσκηση καθώς και την εκπόνηση πτυχιακής εργασίας. Το πρόγραμμα σπουδών ακολουθεί το ευρωπαϊκό
σύστημα πιστωτικών μονάδων και αντιστοιχεί συνολικά σε 210 διδακτικές μονάδες (E.C.T.S.).

Πληροφορίες:
Λατούς 25, 72100 Άγιος Νικόλαος Κρήτης
Τηλ.: 28410 28565, 28828
Fax.: 28410 26651
Web: http://www.astecrete.edu.gr
Email: astek@mintour.gr