Ανοίγει και πάλι μετά από 10 χρόνια η Σχολή Ξεναγών στη Θεσσαλονίκη

Όπως ανέφερε μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων η διευθύντρια της Σχολής Ξεναγών Θεσσαλονίκης του υπουργείου Τουρισμού, Περσεφόνη Τρίχα, πρόκειται για μια μεγάλη επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και με αυτόν τον τρόπο ανοίγεται ένας νέος δημιουργικός κύκλος στον χώρο της επαγγελματικής μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που εξασφαλίζει την υψηλή κατάρτιση των ξεναγών και την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών στους επισκέπτες της Ελλάδος.

Οι διαδικασίες για τη λειτουργία της σχολής ολοκληρώνονται και σύντομα θα ανακοινωθούν όλες οι πληροφορίες που χρειάζονται όσοι ενδιαφέρονται να φοιτήσουν.

Η σχολή είναι διετούς διάρκειας. Δεκτοί γίνονται ύστερα από επιλογή κατόπιν μοριοδότησης Έλληνες υπήκοοι ή υπήκοοι κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και υπήκοοι κρατών εκτός της Ε.Ε, εφόσον διαμένουν νομίμως στην Ελλάδα και γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα. Με αυτόν τον τρόπο, θα ικανοποιηθεί η ανάγκη για ξεναγήσεις στις λεγόμενες «σπάνιες γλώσσες» για τις οποίες η αγορά παρουσιάζει μεγάλη ζήτηση.

Το 70% των θέσεων θα καλυφθεί από αποφοίτους γενικού ή επαγγελματικού Λυκείου και το 30% από πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Όλοι οι υποψήφιοι, ανεξαρτήτως του τίτλου σπουδών που κατέχουν, πρέπει να έχουν πιστοποιημένη άριστη γνώση επιπέδου Γ2/C2, τουλάχιστον μιας, πέραν της ελληνικής, ξένης γλώσσας.

Θα υπάρξει πλήρης ενημέρωση από το υπουργείο, μόλις ολοκληρωθούν οι απαιτούμενες διαδικασίες, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν όλες τις πληροφορίες για την υποβολή της αίτησης φοίτησής τους στη Σχολή.

Η σχολή φιλοξενείται σε ένα κτίριο ιστορικής σημασίας, στην οδό Ηλιάδος, το οποίο πριν από τον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο υπήρξε ενδιαίτημα των καθηγητών ιεροδασκάλων της Μονής Λαζαριστών.

Πηγή: ΑΠΕ – ΜΠΕ