Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 6 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.
Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Πανεπιστημίου Πειραιώς

Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών

Διατμηματικό ΠΜΣ «Δίκαιο και Οικονομία»

Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

Σχολή Ναυτιλίας και Βιομηχανίας

Τμήμα Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας

Τμήμα Ναυτιλιακών Σπουδών

Σχολή Χρηματοοικονομικής και Στατιστικής

Τμήμα Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής

Σχολή Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Τμήμα Πληροφορικής

Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων

Οι οικονομικοί απολογισμοί των προγραμμάτων μεταπτυχιακών σπουδών (ΠΜΣ) της τελευταίας 5ετίας, σύμφωνα με το άρθρο 37 (παρ. 6) του Ν. 4485/2017, βρίσκονται αναρτημένοι στους δικτυακούς τους τόπους.

Σχολιάστε

one × four =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here