Τα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας προσφέρονται Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών στα εξής αντικείμενα:

bullet-icon Διατμηματικά Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Διοίκηση Επιχειρήσεων (MBA)

Οικονομική Επιστήμη

Πληροφοριακά Συστήματα (MIS)

bullet-icon Σχολή Επιστημών Διοίκησης Επιχειρήσεων

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

Διεθνείς Επιχειρηματικές Δραστηριότητες

Δημόσια Διοίκηση

Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας

Μάνατζμεντ Τουριστικών Επιχειρήσεων & Οργανισμών

Αναλυτική των Επιχειρήσεων & Επιστήμη των Δεδομένων

Φορολογική και Χρηματοοικονομική Διοίκηση Στρατηγικών Αποφάσεων

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Λογιστική & Χρηματοοικονομική

Στρατηγική Διοικητική Λογιστική & Χρηματοοικονομική Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων

Εφαρμοσμένη Λογιστική & Ελεγκτική

bullet-icon Σχολή Επιστημών Πληροφορίας

Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

Εφαρμοσμένη Πληροφορική

Δίκαιο και Πληροφορική

bullet-icon Σχολή Κοινωνικών, Ανθρωπιστικών Επιστημών & Τεχνών

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

Διεθνείς Σπουδές

Ευρωπαϊκές Πολιτικές Νεολαίας, Εκπαίδευσης & Πολιτισμού

Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση & Διακυβέρνηση

International Public Administration

Ευρωπαϊκές Σπουδές στις Διεθνείς Υπηρεσίες & Συναλλαγές

Τμήμα Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής

Δια Βίου Μάθηση & Ειδική Αγωγή

Ειδική Αγωγή, Εκπαίδευση & Αποκατάσταση

Επιστήμες της Εκπαίδευσης & της Δια Βίου Μάθησης

Επιστήμες των Διαταραχών της Επικοινωνίας

Νευροεπιστήμη της Εκπαίδευσης

Τμήμα Μουσικής Επιστήμης & Τέχνης

Μουσικές Τέχνες

Μουσική και Κοινωνία

bullet-icon Σχολή Οικονομικών & Περιφερειακών Σπουδών

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Εφαρμοσμένα Οικονομικά

Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών

Politics and Economics of Contemporary Eastern & South-Eastern Europe

Ιστορία, Ανθρωπολογία & Πολιτισμός στην Ανατολική & Νοτιοανατολική Ευρώπη

bullet-icon ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ/ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

Δίκαιο και Οικονομικά

Δίκαιο και Πληροφορική

Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών & Επικοινωνιών

Οργάνωση & Διοίκηση Τεχνικών Συστημάτων

Διδακτική των Μαθηματικών