Τα σχόλια για την Ίδρυση Τμημάτων στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 5 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

http://www.opengov.gr/ypepth/?p=4544&cpage=1#comments