Σπουδές Ιατρικής στην Ιταλία

Οι σπουδές Ιατρικής στην Ιταλία προσφέρουν ιταλόφωνα και αγγλόφωνα προγράμματα και η εισαγωγή του υποψηφίου επιτυγχάνεται μέσω πανιταλικών εξετάσεων οι οποίες διεξάγονταν τον μήνα Σεπτέμβριο.

Οι εξετάσεις για τις ιταλόφωνες σχολές γίνονται στην έδρα του πανεπιστημίου που έχει επιλέξει σαν πρώτη επιλογή ο υποψήφιος και για τις αγγλόφωνες σε διάφορα εξεταστικά κέντρα του κόσμου μεταξύ των οποίων τα εξεταστικά κέντρα της Αθήνας και της Λευκωσίας.

Για το ακαδημαικό έτος 2018-2019 οι εξετάσεις της ιατρικής σχολής των κρατικών ιταλόφωνων πανεπιστημίων θα γίνουν στις 4 Σεπτεμβρίου.

Για τα τμήματα των ιατρικών σχολών στην αγγλική γλώσσα οι υποψήφιοι καλούνται να συμμετάσχουν στο IMAT test – international medical admissions test.

Για το ακαδημαικό έτος 2018-2019 οι εξετάσεις ΙΜΑΤ – International Medical Admissions Test – θα γίνουν στις 13 Σεπτεμβρίου για τα κρατικά αγγλόφωνα πανεπιστήμια και στις 7 Σεπτεμβρίου για το ιδιωτικό πανεπιστήμιο Humanitas.

ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΙΤΑΛΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ

ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΙΜΑΤ International Medical Admissions Test

60 ερωτήσεις εκ των οποίων 2 γενικής κουλτουρας – 20 λογικής – 18 βιολογίας – 12 χημείας και 8 μαθηματικά και φυσική.

ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

60 ερωτήσεις εκ των οποίων 2 γενικής κουλτουρας – 20 λογικής – 18 βιολογίας – 12 χημείας και 8 μαθηματικά και φυσική.

ΙΑΤΡΙΚΕΣ – ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΕΣ ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

60 ερωτήσεις εκ των οποίων 2 γενικής κουλτούρας – 20 λογικής – 18 βιολογίας – 12 χημείας και 8 μαθηματικά και φυσική.

ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

60 ερωτήσεις εκ των οποίων 2 γενικής κουλτούρας – 20 λογικής – 16 βιολογίας – 16 χημείας και 6 μαθηματικά και φυσική.

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ – ΙΤΑΛΟΦΩΝΕΣ ΚΑΙ ΑΓΓΛΟΦΩΝΕΣ

60 ερωτήσεις εκ των οποίων 2 γενικής κουλτούρας – 20 λογικής – 16 ιστορία της τέχνης – 10 σχέδιο και 12 μαθηματικά και φυσική.

Για τις σχολές επαγγελμάτων υγείας ( Φυσιοθεραπεία , Διαιτολογία , Νοσηλευτική κλπ ) στην δομή του τεστ ισχύει οτι και στις Εισαγωγικές Εξετάσεις των Ιατρικών σχολών με την διαφορά οτι το τεστ είναι μεν σε πανιταλικό επίπεδο αλλά τα θέματα διαφέρουν ανάλογα με το κάθε πανεπιστήμιο σε βαθμό δυσκολίας και οχι ύλης.

60 ερωτήσεις εκ των οποίων 2 γενικής κουλτούρας – 20 λογικής – 18 βιολογίας – 12 χημείας και 8 μαθηματικά και φυσική.

Σε όλα τα τεστ η τελική βαθμολογία προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη ότι έχουμε :

1,5 βαθμό για κάθε σωστή απάντηση
-0,40 του βαθμού για κάθε λανθασμένη απάντηση και
0 βαθμούς για τις ερωτήσεις που δεν εχουν απαντηθεί

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΤΕΣΤ 1 ΩΡΑ και 40 ΛΕΠΤΑ ( 100 λεπτά)

Εισαγεται όποιος/α έχει τον μεγαλύτερο συνολικό βαθμό μέχρι να καλυφθούν οι θέσεις των πανεπιστημίων και με την προϋπόθεση οτι οι υποψήφιοι, για να διεκδικήσουν μια θέση στις πανεπιστημιακές σχολές, θα πρέπει να έχουν ενα ελάχιστο 20 βαθμολογικών μονάδων αν και το σκορ αυτο ποτέ δεν δίνει εισαγωγή σε κάποιο πανεπιστήμιο.