Webometrics 2019: ΕΚΠΑ, ΑΠΘ, ΕΜΠ τα πρώτα ελληνικά Πανεπιστήμια

Σημαντική βελτίωση της θέσης του ΕΚΠΑ στην διεθνή και ευρωπαϊκή κατάταξη Πανεπιστημίων του γνωστού συστήματος της WEBOMETRICS

(http://www.webometrics.info/en/world)

Δημοσιεύτηκε στις 28 Ιανουαρίου 2019 η νέα παγκόσμια συνολική κατάταξη τεσσάρων κριτηρίων του Webometrics Ranking of World Universities για το 1ο εξάμηνο του 2019 (http://www.webometrics.info/en/world).

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανέβηκε 30 θέσεις σε σχέση με το δεύτερο εξάμηνο του 2018 και βρίσκεται πλέον στη θέση 217 παγκοσμίως μεταξύ 12.000 Πανεπιστημίων. Επιπροσθέτως βρίσκεται στην 71η θέση στην Ευρώπη μεταξύ των 5896 Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων που περιλαμβάνονται στην κατάταξη. Μάλιστα θα πρέπει να επισημανθεί ότι την τετραετία 2015-2019 το ΕΚΠΑ βρίσκεται σε συνεχή ανοδική πορεία έχοντας ανέβει 84 θέσεις στην εν λόγω παγκόσμια κατάταξη. Ακολουθεί το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης στη θέση 256, το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο στη θέση 354, ενώ την πρώτη πεντάδα κλείνουν το Πανεπιστήμιο Πατρών στη θέση 530 και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων στη θέση 555. Στην κατάταξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές μέρες περιλαμβάνονται περίπου 12.000 Πανεπιστήμια παγκοσμίως από τα 28.000 για τα οποία συγκεντρώθηκαν στοιχεία. Ανάμεσα σε αυτά βρίσκονται και 76 Ελληνικά Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ και Ιδιωτικοί Φορείς παροχής υπηρεσιών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  (βλέπε πίνακα 1)

Η συγκεκριμένη κατάταξη καταρτίζεται από τη Cybermetrics (CCHS), μια μονάδα του Ισπανικού Εθνικού Κέντρου Ερευνών (Spanish National Research Council – CSIC), που αποτελεί και το κύριο ερευνητικό ίδρυμα της Ισπανίας. Δίνει πληροφορίες για περισσότερα από 28.000 πανεπιστήμια σύμφωνα με την παρουσία τους στο διαδίκτυο και την απήχηση του ερευνητικού τους έργου. Τα πανεπιστήμια κατατάσσονται με κριτήρια τα οποία αφορούν κυρίως στην παρουσία και στη δημοτικότητα τους στον παγκόσμιο ιστό, την επίδραση του ερευνητικού τους έργου όπως αυτή αποτυπώνεται στο συνολικό αριθμό ετεροαναφορών των άρθρων και των δημοσιεύσεων των καθηγητών και των ερευνητών τους αλλά και στο ποσοστό των δημοσιεύσεων τους που βρίσκεται στο 10% των πλέον «διαβασμένων» και σημαντικών δημοσιεύσεων παγκοσμίως.

Θεωρείται από τους πλέον έγκυρους πίνακες κατάταξης παγκοσμίως διότι στηρίζεται σε στοιχεία άμεσα επαληθεύσιμα στο διαδίκτυο, και όχι σε δείκτες που στηρίζονται σε μεγάλο βαθμό σε συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια και «έρευνες γνώμης» οι οποίοι διακατέχονται σε κάποιες περιπτώσεις από μεροληψία ή υποκειμενισμό. Βασική αρχή της συγκεκριμένης κατάταξης είναι ότι στη σημερινή εποχή η πλειονότητα των σημαντικότερων δραστηριοτήτων ενός ακαδημαϊκού ιδρύματος πρέπει να ανακλάται  κατ’ ανάγκη στον παγκόσμιο ιστό. Η κατάταξη δημοσιεύεται από το 2004 και ανανεώνεται δύο φορές το χρόνο κάθε Ιανουάριο και Ιούλιο.

Η κατάταξη κάθε Πανεπιστημίου βασίζεται στους εξής τέσσερις επιμέρους δείκτες:

  1. Παρουσία (Presence Rank) 5% : Ο συνολικός όγκος περιεχομένου (ιστοσελίδων, εγγράφων, κλπ) που δημοσιεύεται από το δικτυακό τομέα του ιδρύματος. Η μέτρηση παρέχεται από τη μηχανή αναζήτησης Google.
  2. Απήχηση – Ορατότητα (Impact Rank) 50%: Η ποιότητα του περιεχομένου αξιολογείται από τη δημοτικότητά του, δηλαδή από τον αριθμό των εξωτερικών δικτυακών συνδέσμων σε περιεχόμενο του ιδρύματος. Υπολογίζει ουσιαστικά τα «backlinks» δηλαδή τους συνδέσμους που έχουν άλλες σελίδες προς την ιστοσελίδα του Ιδρύματος που αξιολογείται. Η δημοτικότητα του περιεχομένου θεωρείται ότι αναγνωρίζει την αξία του ιδρύματος, την ακαδημαϊκή του επίδοση, την αξία και τη χρησιμότητα της δημοσιευμένης πληροφορίας ή υπηρεσίας που παρέχει το ίδρυμα.
  3. Ανοιχτό Επιστημονικό Περιεχόμενο (Openness Rank) 10%. Αξιολογείται η συμμετοχή του ιδρύματος στα ανοιχτά επιστημονικά πρότυπα του παγκόσμιου ιστού μέσω του πλήθους των εγγράφων που καταλογογραφούνται στο Google Scholar και των αριθμό των ετεροαναφορών σε αυτά. Πρακτικά η μελέτη των ετεροαναφορών θεωρείται το εγκυρότερο κριτήριο αποτίμησης του επιστημονικού – ερευνητικού έργου ενός Πανεπιστημίου. Στο κριτήριο αυτό δεν ενδιαφέρει το πόσα άρθρα έχουν γραφτεί από τους καθηγητές του Πανεπιστημίου αλλά πόσες αναφορές του ονόματος και του έργου του έχουν γίνει σε άρθρα και έρευνες άλλων συγγραφέων και καθηγητών άλλων Πανεπιστημίων. Ο αριθμός ετεροαναφορών υπολογίζεται με βάση το άθροισμα των 10 καλύτερων προφίλ ΔΕΠ ερευνητών του κάθε Πανεπιστημίου από τα 12.000, εκτός του πρώτου  προφίλ  για να υπάρχει αντιπροσωπευτικότητα.
  4. Αριστεία (Excellence Rank) 35%. Ποσοστό των δημοσιεύσεων του ιδρύματος που ανήκει στο 10% των περισσότερο αναφερόμενων δημοσιεύσεων σε κάθε επιστημονικό πεδίο. Ο δείκτης αυτός προέρχεται από τη SCImago και περιλαμβάνει στοιχεία της πενταετίας 2012-2016 σε 26 διαφορετικά επιστημονικά πεδία.

Πίνακας 1: Τα Ελληνικά Πανεπιστήμια και Ιδρύματα παροχής Σπουδών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα

με τον πίνακα WEBOMETRICS για το 2019 (α΄ εξάμηνο)

RANKING WORLD RANK UNIVERSITY PRESENCE RANK* IMPACT RANK* OPENNESS RANK* Excellence Rank*
1 217 NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS 585 362 26 217
2 256 ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI 21 314 518 305
3 354 NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY OF ATHENS 513 389 82 463
4 530 UNIVERSITY OF PATRAS (INCL UNIVERSITY OF WESTERN GREECE) 420 619 617 629
5 555 UNIVERSITY OF IOANNINA 1608 622 677 624
6 636 UNIVERSITY OF CRETE 950 972 579 648
7 1007 UNIVERSITY OF THESSALY 1171 1888 944 938
8 1103 UNIVERSITY OF THE AEGEAN 1302 1523 1293 1198
9 1103 DEMOCRITUS UNIVERSITY OF THRACE 983 1982 1321 1012
10 1238 ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS 1997 1440 1110 1511
11 1319 TECHNICAL UNIVERSITY OF CRETE 1933 2343 938 1327
12 1405 UNIVERSITY OF PIRAEUS 1907 1913 1218 1616
13 1429 UNIVERSITY OF MACEDONIA 1778 1138 1771 2038
14 1665 AGRICULTURAL UNIVERSITY OF ATHENS 3676 3691 1243 1423
15 1695 IONIAN UNIVERSITY 3090 625 2586 3089
16 1726 HELLENIC OPEN UNIVERSITY 2585 2584 2091 1799
17 1803 HAROKOPIO UNIVERSITY OF ATHENS 5631 4181 829 1576
18 1927 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CRETE 1802 4023 1422 1847
19 2082 UNIVERSITY OF PELOPONNESE 3024 3343 2038 2197
20 2108 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF ATHENS 2130 3063 2226 2362
21 2169 UNIVERSITY OF WESTERN MACEDONIA 3077 4397 2470 1951
22 2293 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF THESSALONIKI 3551 3469 2413 2431
23 2577 PANTEION UNIVERSITY OF POLITICAL AND SOCIAL SCIENCES 2604 3253 2536 3089
24 2964 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LARISSA 3431 3732 2502 3641
25 3137 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF PIRAEUS 3187 4339 3495 3641
26 3370 ATHENS INFORMATION TECHNOLOGY 20123 9833 2363 2511
27 3759 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF LAMIA 8798 9047 4054 3264
28 3983 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF WESTERN MACEDONIA (TEI KOZANI) 3344 10750 4269 3321
29 4267 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF WESTERN GREECE 1734 11156 3712 3846
30 4502 AMERICAN SCHOOL OF CLASSICAL STUDIES AT ATHENS 1548 2012 4611 6017
31 4650 SCHOOL OF PEDAGOGICAL AND TECHNOLOGICAL EDUCATION 6882 2514 2986 6017
32 5035 AMERICAN COLLEGE OF GREECE 6989 3673 3043 6017
33 5457 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF EPIRUS 3232 5540 2794 6017
34 5774 HELLENIC NAVAL ACADEMY 17919 13919 5270 4315
35 5842 INTERNATIONAL HELLENIC UNIVERSITY 3841 6177 3753 6017
36 6124 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF KAVALA 5957 7096 3444 6017
37 6639 TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF CENTRAL MACEDONIA (TEI SERRES) 3785 8650 4141 6017
38 6708 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF PATRAS 6753 8809 3588 6017
39 6767 TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTION OF THE IONIAN ISLANDS 5717 8607 4327 6017
40 7161 AMERICAN COLLEGE OF THESSALONIKI 7440 8643 5716 6017
41 7759 (3) CITY COLLEGE INTERNATIONAL FACULTY UNIVERSITY OF SHEFFIELD 7069 9584 6163 6017
42 8152 AMERICAN FARM SCHOOL THESSALONIKI 9937 9480 7155 6017
43 8453 TECHNOLOGICAL EDUCATION INSTITUTE OF CHALKIDA 11445 9681 7524 6017
44 8769 ATHENS SCHOOL OF FINE ARTS 5135 6355 11300 6017
45 9273 TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF STEREA ELLADA 6702 14016 3253 6017
46 10215 NEW YORK COLLEGE 9403 10157 10035 6017
47 10965 METROPOLITAN COLLEGE 10594 12217 8750 6017
48 11611 HELLENIC ARMY ACADEMY 15447 14594 11470 5048
49 12022 MEDITERRANEAN COLLEGE 13223 9413 11470 6017
50 13323 TECHNOLOGICAL EDUCATIONAL INSTITUTE OF PELOPONNESE 6212 17895 6221 6017
51 13469 INDEPENDENT SCIENCE & TECHNOLOGY STUDIES 20522 13607 9998 6017
52 13506 BCA BUSINESS STUDIES 15654 12727 10852 6017
53 13638 AKTO ART & DESIGN 10300 11671 11470 6017
54 14120 COLLEGE YEAR IN ATHENS 18947 11691 11470 6017
55 14933 SWISS BUSINESS SCHOOL FOR INTERNATIONAL HOTEL & TOURISM MANAGEMENT EDUCATION (ALPINE CENTER) 20718 12635 11470 6017
56 14995 HELLENIC AMERICAN EDUCATION CENTER 17511 13009 11470 6017
57 16152 CITY UNITY COLLEGE 17919 14470 11470 6017
58 16884 HELLENIC AMERICAN UNIVERSITY 21229 15095 11470 6017
59 17101 VAKALO ART & DESIGN COLLEGE 14360 16008 11470 6017
60 17579 AEGEAN OMIROS COLLEGE 21620 15930 11470 6017
61 17775 (3) NATIONAL AND KAPODISTRIAN UNIVERSITY OF ATHENS MEDICAL SCHOOL 16523 18790 10607 6017
62 18022 ICBS BUSINESS SCHOOL 17311 16887 11470 6017
63 18700 STATE CONSERVATORY OF THESSALONIKI 16429 17786 11470 6017
64 19393 DEI COLLEGE 20840 18266 11470 6017
65 19901 BRITISH HELLENIC COLLEGE 16326 19283 11470 6017
66 20153 AAS COLLEGE APPLIED ARTS STUDIES 23388 18912 11470 6017
67 20622 INSTITUTION D΄ETUDES FRANCOPHONES 20060 19889 11470 6017
68 21827 CONSERVATOIRE OF NORTHERN GREECE 23684 20933 11470 6017
69 22214 AMERICAN UNIVERSITY OF ATHENS 27129 20648 11470 6017
70 22592 ATHINAIKI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA RENE DESCARTES COLLEGE CNAM 19072 22335 11470 6017
71 22870 GREEK BIBLE COLLEGE 21335 22444 11470 6017
72 24197 ATTICO COLLEGE 27291 23051 11470 6017
73 24636 MBS COLLEGE COLLEGE OF CRETE HERAKLION 23845 24290 11470 6017
74 24952 COLLEGE OF PROFESSIONAL JOURNALISM 27606 23533 11470 6017
75 25382 EUROPEAN COLLEGE FOR TOURISM STUDIES CORFU 17466 25627 11470 6017
76 25932 ATHENIAN COLLEGE 28055 24383 11470 6017

Πηγή: http://www.webometrics.info/en/Europe/Greece%20

πηγή: ΕΚΠΑ

Leave a Comment

17 − sixteen =