Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης Παν. Ιωαννίνων

Στο 1ο έτος δηλώνεται η κατεύθυνση που επιλέγει ο φοιτητής. Οι κατευθύνσεις του Προγράμματος Σπουδών είναι οι εξής:
α. Ζωγραφική,
β. Γλυπτική,
γ. Πολυμέσα − Γραφικές Τέχνες,
δ. Ιστορία και Θεωρία της Τέχνης.

Ιδρύθηκε το 2000, λειτούργησε ως σήμερα με τον τίτλο Τμήμα Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης και από το 2013 είναι ενταγμένο στη Σχολή Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Με το άρθρο 63 του Ν. 4386/2016 μετονομάστηκε σε Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης, με διάρκεια της φοίτησης δέκα (10) εξάμηνα και με αλλαγή των εισαγωγικών εξετάσεων σύμφωνα με τη διαδικασία που ισχύει στα υπόλοιπα Τμήματα Εικαστικών Τεχνών των Σχολών Καλών Τεχνών της Ελλάδας [εδάφιο γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 2 του ν. 2525/1997 (Α΄188), όπως ισχύει κάθε φορά]. Η Υ.Α. για τον τρόπο εισαγωγής εδώ

Οι προθεσμίες για το ΑΕ 2018-2019

Εισιτήριες δοκιμασίες
1. Οι υποψήφιοι για εισαγωγή στο Α΄ έτος σπουδών του Τμήματος Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης
της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, εκτελούν έργα εικαστικά από διάφορα πρότυπα, έμψυχα
ή άψυχα ή και από τα δύο. Τα πρότυπα είναι τουλάχιστον δύο (2).
2. Η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων ορίζει και τοποθετεί τα πρότυπα στις αίθουσες των διαγωνιζομένων. Για κάθε δοκιμασία ο διαγωνιζόμενος επιλέγει ελεύθερα ένα ή περισσότερα πρότυπα εκτός από την ή τις δοκιμασίες εκείνες, τις οποίες έχει τυχόν ορίσει σαν υποχρεωτικές με απόφαση της η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων, σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο.
3. Τα έργα, τα οποία εκτελούν οι υποψήφιοι είναι:
(α) Σχέδια σε φύλλο χαρτιού με μολύβι, κάρβουνο ή μελάνι.
(β) Χρώμα σε χαρτόνι με τέμπερα, ακουαρέλα, ακρυλικά ή παστέλ.
4. Τα φύλλα χαρτιού και τα χαρτόνια χορηγούνται από το Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης,
ενώ τα άλλα απαιτούμενα υλικά προσκομίζονται από τους υποψηφίους.
5. Από το σύνολο των έργων που εκτελεί κάθε υποψήφιος επιλέγει και παραδίδει στον Επιτηρητή:
(α) ένα μέχρι δύο (1-2) σχέδια από το αναλογικό σχέδιο εκ του φυσικού (μαύρο-άσπρο από το γύψινο εκμαγείο)
που εκπόνησε ο υποψήφιος την 1η και 2η ημέρα των εξετάσεων,
(β) ένα μέχρι δύο (1-2) έργα με χρώμα από την άσκηση χρώματος εκ του φυσικού-σύνθεση, που εκπόνησε ο υποψήφιος την 3η ημέρα των εξετάσεων,
(γ) μια άσκηση με θέμα το οποίο κληρώνεται μεταξύ τριών (3) θεμάτων που έχουν υποβληθεί από την Επιτροπή την ίδια μέρα και ώρα των εξετάσεων και το οποίο ανακοινώνει η Επιτροπή Εισιτηρίων Εξετάσεων. Η άσκηση αυτή αντιμετωπίζεται ελεύθερα από τους υποψήφιους (σχέδιο ή χρώμα), οι οποίοι παραδίνουν ένα (1) έργο που εκπονείται την 4η ημέρα των εξετάσεων και
(δ) μια άσκηση με ελεύθερο θέμα, το οποίο επιλέγει ο κάθε υποψήφιος και αντιμετωπίζεται ελεύθερα (σχέδιο ή χρώμα) και παραδίνει ένα (1) έργο.
6. Ο Επιτηρητής τοποθετεί τα παραδοθέντα από τον υποψήφιο έργα μέσα σε φάκελο που χορηγείται από το
Τμήμα Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης.

Οδηγός Σπουδών 2017-2018

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com