Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση υποψηφίων των ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις σχετικά με την πρόσβαση υποψηφίων των ΕΠΑΛ στη Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων.

ΣΧΕΤ.: 1. Η Φ.152/42378/Α5/19-3-2019 Εγκύκλιος Υποβολής Αίτησης-Δήλωσης υποψηφίων στις
πανελλαδικές εξετάσεις ΕΠΑΛ έτους 2019.
2. Το με αρ. πρωτ. 2421.6/21436/2019 έγγραφο της Δ/νσης Εκπαίδευσης Προσωπικού Λ.Σ.-
ΕΛ.ΑΚΤ. του Κλάδου Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Αρχηγείου Λιμενικού Σώματος
– Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Σχετικά με την ένταξη της Σχολής Δοκίμων Λιμενοφυλάκων στο Μηχανογραφικό Δελτίο των
Υποψηφίων ΕΠΑΛ από το σχολικό έτος 2018-2019 και την υποβολή της Αίτησης-Δήλωσης για συμμετοχή
στις πανελλαδικές εξετάσεις του Ιουνίου 2019, διευκρινίζονται τα ακόλουθα:
1. Η Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα είναι προσβάσιμη από τους συμμετέχοντες στις εξετάσεις
των ημερησίων ΕΠΑΛ τον Ιούνιο 2019 (είτε προέρχονται από ημερήσια είτε από εσπερινά ΕΠΑΛ). Η Σχολή
Δοκίμων Λιμενοφυλάκων θα ενταχθεί και στο Μηχανογραφικό Δελτίο υποψηφίων για το 10%.
2. Οι υποψήφιοι, εκτός από την επισήμανση της επιθυμίας τους στην Αίτηση-Δήλωση, θα πρέπει:
Α) να υποβάλουν αίτηση απευθείας στο Λιμενικό, (και όχι στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές ή στην ίδια
τη Σχολή) σε χρονικό διάστημα που θα ορίζεται από τη σχετική προκήρυξη η οποία θα εκδοθεί από το
αρμόδιο Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής / Αρχηγείο Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής
Ακτοφυλακής και
Β) να κριθούν ικανοί στις προκαταρκτικές εξετάσεις.

Υπουργείο Παιδείας