Αύξηση των εισακτέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση κατά 5%

Καθορισμός αριθμού εισακτέων σπουδαστών στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις Τμημάτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το ακαδ. έτος 2019

Σε 78.335 ανέρχεται ο αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 στις Σχολές, τα Τμήματα και τις Εισαγωγικές Κατευθύνσεις των Τμημάτων των Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Ο αριθμός εισακτέων είναι αυξημένος κατά 3.643 σε σχέση με τον αριθμό εισακτέων του 2018 που ήταν 74.692 . Δηλαδή ποσοστό περίπου 5%.

  •        Ο αριθμός εισακτέων παραμένει ίδιος σε 121 Τμήματα
  •        Στα νέα Τμήματα ο συνολικός αριθμός εισακτέων για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ανέρχεται σε 25.123
  •       Αναλυτικά ο αριθμός εισακτέων της τελευταίας δεκαετίας:

Από τα παραπάνω στοιχεία προκύπτει ότι ο αριθμός των  εισακτέων αυξήθηκε τα τελευταία 4 χρόνια κατά 15% περίπου. Το 2015 είχαμε 68.330 εισακτέους και το 2019  έχουμε 78.335. Η Ελλάδα είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια στο ποσοστό εισκατέων στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση