Εξαπλασιασμός των τμημάτων Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας !

Μέχρι και το 2018 είχαμε ένα τμήμα στο ΟΠΑ που είχε και την μεγαλύτερη βάση εισαγωγής στο ΟΠΑ. Από φέτος θα έχουμε 6! Θα πλημμυρίσει το τμήμα του ΟΠΑ από μετεγγραφές φοιτητών με πολυ λιγότερα μόρια!!

ΤΜΗΜΑ/ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ/ΠΑΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 178 ΟΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 230 ΕΛΜΕΠΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) 335 ΔΙΠΑΕ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 400 ΠΑΝΔΥΤΜΑΚ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) 290 ΠΑΝΠΑΤ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) 150 ΠΑΝΠΕΛ
ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ: 1583