Ίδρυση κατευθύνσεων στο ΔΕΤ του ΔΙΠΑΕ

Αριθμ. 47198/Ζ1/2022 (1)
Ίδρυση κατευθύνσεων προχωρημένου εξαμήνου στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος.

Στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ιδρύονται οι ακόλουθες κατευθύνσεις προχωρημένου εξαμήνου με τίτλο:

  1. Στρατηγική, Επιχειρηματικότητα και Ανθρώπινοι Πόροι.
  2. Τεχνολογία και Συστήματα Πληροφοριών.

Η λειτουργία αυτών ξεκινάει από το 6ο εξάμηνο σπουδών.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 26 Απριλίου 2022

ΥΓ: Το Τμήμα αυτό έχει έδρα την Καβάλα.

Τελαυταία τροποποίηση 14 Αυγούστου, 2022 | 1η Δημοσίευση: 4 Μαΐου, 2022