ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ – ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ

Επάγγελμα: ΑΣΤΡΟΝΟΜΟΣ – ΑΣΤΡΟΦΥΣΙΚΟΣ

Περιγραφή Επαγγέλματος:
Η μελέτη των πλανητών, των αστέρων, των γαλαξιών, του Σύμπαντος, αλλά και των ιδιοτήτων της ύλης από την οποία αποτελούνται είναι το αντικείμενο της εργασίας του. Ο αστρονόμος ασχολείται με τη συλλογή και την επεξεργασία στοιχείων που παρέχουν πληροφορίες για την κατανομή, την κίνηση, τις φυσικές ιδιότητες, τη σύσταση και την εξέλιξη της ύλης στο Σύμπαν, καθώς και για τη δομή του Σύμπαντος ως ολότητας. Ο αστροφυσικός εξετάζει τη χημική σύσταση και τα φυσικά χαρακτηριστικά των ουράνιων σωμάτων, καθώς και τις συνθήκες σ’ αυτά και τον περιβάλλοντα χώρο, εφαρμόζοντας μεθόδους από τη θεωρία της Φυσικής. Ο αστρονόμος – αστροφυσικός μελετά το μέγεθος και το σχήμα της Γης, τις ιδιότητες της ατμόσφαιρας και της μεσοαστρικής ύλης, υπολογίζει τις θέσεις των πλανητών, την τροχιά των κομητών, των αστεροειδών και άλλων ουράνιων σωμάτων με τη μέθοδο της αναλυτικής παρατήρησης, στατιστικών μελετών και τη χρήση πολύπλοκων φωτογραφικών τεχνικών και ειδικών οργάνων, όπως το τηλεσκόπιο και ο αστρογράφος.

Συνθήκες Εργασίας:
Ο αστρονόμος – αστροφυσικός, ανάλογα με την ειδίκευσή του και τον τομέα των δραστηριοτήτων του, εργάζεται σε γραφεία και σχολεία, με ωράριο δημοσίου υπαλλήλου, ή ως ιδιωτικός υπάλληλος ακολουθώντας το ωράριο ιδιωτικών επιχειρήσεων και ινστιτούτων αστρονομικών ερευνών με αρκετές υπερωρίες και φόρτο εργασίας. Συχνά απαιτείται να μετακινείται στην Ελλάδα ή το εξωτερικό προκειμένου να ενημερώνεται για τις τελευταίες εξελίξεις στον τομέα του, να συμμετέχει σε επιστημονικά συνέδρια και έρευνες αστρονομικού ενδιαφέροντος και να συνεργάζεται με άλλους διεπιστημονικούς επαγγελματίες για την εκτέλεση ενός συγκεκριμένου έργου.

Ιδιαίτερα Προσωπικά Χαρακτηριστικά και Ικανότητες:
Η παρατηρητικότητα, η μεθοδικότητα, ο προγραμματισμός και η συνέπεια χαρακτηρίζουν τον αστρονόμο – αστροφυσικό. Το επάγγελμά του απαιτεί ευρύτητα πνεύματος, ευελιξία, αντιληπτική ικανότητα όσο αφορά το χώρο, ικανότητα στα μαθηματικά και δημιουργικότητα. Η συνεχής ενημέρωση για τα νέα επιστημονικά δεδομένα και τις τεχνολογικές εξελίξεις η συμμετοχή σε συνέδρια και ερευνητικές μελέτες, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό αλλά και η σε βάθος γνώση της νομοθεσίας που αφορά στο αντικείμενο των δραστηριοτήτων του αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για την άσκηση του επαγγέλματός του. Τέλος, η πολύ καλή γνώση εξειδικευμένων προγραμμάτων στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, η άριστη χρήση πολύπλοκων αστρομετρικών μηχανημάτων, η καλή γνώση ξένων γλωσσών και οι επικοινωνιακές δεξιότητες διευκολύνουν το έργο του.

Σπουδές:
Σπουδές παρέχονται στο τμήμα Φυσικής της σχολής θετικών επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Πανεπιστημίου Κρήτης, , καθώς και στο Τμήμα Φυσικών Επιστημών (κατεύθυνση Φυσική) του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου η φοίτηση διαρκεί 8 εξάμηνα και απαιτείται η εκπόνηση διπλωματικής εργασίας και πρακτικής εξάσκησης. Τα προγράμματα σπουδών παρέχουν επιστημονικές γνώσεις, μεταξύ άλλων, στις εξής περιοχές του τομέα Αστροφυσικής και Διαστημικής Φυσικής: φυσική των αστέρων, μελέτη του ηλιακού συστήματος, μελέτη γαλαξιών, ανάλυση αστρικών φασμάτων, επεξεργασία διαστημικών δεδομένων, ηλιακή φυσική, σχετικότητα και κοσμολογία, δυναμική αστρονομία, φωτομετρία μεταβλητών αστέρων, παρατηρήσεις εκτεταμένων αστρικών αντικειμένων, τεχνική μετρήσεων σωματίων υψηλών ενεργειών ψηφιακή επεξεργασία αστρικών εικόνων. Παρέχεται, τέλος, η δυνατότητα συνέχισης των σπουδών σε μεταπτυχιακό επίπεδο, διετούς φοίτησης, στο γνωστικό αντικείμενο Αστροφυσική, Αστρονομία και Μηχανική.

Επαγγελματικά Δικαιώματα:
Τα επαγγελματικά δικαιώματα του αστρονόμου – αστροφυσικού είναι κατοχυρωμένα στη χώρα μας νομοθετικά. Τα επαγγελματικά δικαιώματα του εκπαιδευτικού στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με σπουδές Φυσικής προβλέπονται από το Ν. 1566/1985, άρθρο 14 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985), το Ν. 2525/97 (ΦΕΚ 188-Α).

Τομείς Απασχόλησης και Προοπτικές Αγοράς Εργασίας:
Μπορεί να απασχοληθεί τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα, ως εκπαιδευτικός στη μέση ή ανώτατη εκπαίδευση. Ακόμη, μπορεί να εργαστεί σε υπουργεία, οργανισμούς, αστεροσκοπεία, ινστιτούτα ερευνών, μουσεία, πλανητάρια, αλλά και σε ιδιωτικές επιχειρήσεις κατασκευής αστρονομικών οργάνων, αεροσκαφών και διαστημοπλοίων. Οι προοπτικές απασχόλησης θεωρούνται θετικές λόγω της εξέλιξης της διαστημικής επιστήμης, ενώ ανοίγονται οι επαγγελματικοί ορίζοντες στους τομείς της ανάλυσης των δεδομένων που συλλέγονται από πυραύλους και διαστημόπλοια, του προγραμματισμού αστρονομικών παρατηρήσεων μέσω διαστημικών οχημάτων και σύγχρονων αστρονομικών οργάνων.

Πηγές Πληροφόρησης (Οι πηγές πληροφοροφόρησης έχουν διορθωθεί από τον Διαχειριστή ):
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Πανεπιστημιούπολη, 157 84 Ζωγράφου, τηλ.:+30 210 7276803 & 7276799, web site: http://www.phys.uoa.gr/
• Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης: Πανεπιστημιούπολη, 54006 Θεσσαλονίκη, τηλ.: +30 2310 998120 & 998130, web site: http://www.physics.auth.gr/
• Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Πανεπιστημιούπολη Δουρούτη, 45110 Ιωάννινα, τηλ.: +30 26510/97192-3, web site: http://www.physics.uoi.gr/
• Πανεπιστήμιο Πάτρας: Πανεπιστημιούπολη, 26500 Ρίο Πάτρα, τηλ.:+30 2610 997471, web site:http://www.physics.upatras.gr/
• Πανεπιστήμιο Κρήτης: https://www.physics.uoc.gr/
• Ινστιτούτο Αστρονομίας και Αστροφυσικής, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών: Λόφος Νυμφών, Θησείο, Τ.Θ. 20048, 118 10, Αθήνα, τηλ. & φαξ: 210-3490106, φαξ (ΕΑΑ): 210-3490140, www.noa.gr
• Ελληνική Αστρονομική Εταιρεία: http://www.astro.auth.gr/
• Αστρονομική Ένωση: τηλ.: 210-6131247, 210-9884345, www.astronomia.org.gr
• Εταιρεία Αστρονομίας και Διαστήματος του Βόλου: Κύπρου 48, 382 21, Βόλος, τηλ.: 24210-46410, 46253, E-mail: Zachilas@uth.gr, http://www.astronomos.gr

Πηγή

ΠΟΣΘΗΚΕΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ:

αξίζει να διαβάσετε την διαφορά ανάμεσα στην Αστρονομία και την Αστροφυσική.
https://el.betweenmates.com/difference-between-astrophysics-and-astronomy-1343

https://www.physlink.com/education/askexperts/ae296.cfm

https://earthhow.com/what-is-astronomy/

Στο astronomy2009.gr αναφέρεται:
Αρκετοί άνθρωποι συγχέουν την αστρονομία, την αστροφυσική και την αστρολογία μεταξύ τους. Αυτό βέβαια αποτελεί μοιραίο σφάλμα καθώς στην πραγματικότητα πρόκειται για 3 διαφορετικά πεδία με μόνο τους κοινό στοιχείο το αντικείμενο που μελετούν, δηλαδή τον ουρανό. Εμείς θα προσπαθήσουμε να καταστήσουμε σαφές το τι αποσκοπεί να μελετήσει κάθε πεδίο από τα παραπάνω, κάνοντας έτσι ξεκάθαρο τον διαχωρισμό του ενός από το άλλο.

Η Αστρονομία είναι η επιστήμη που μελετά τα ουράνια σώματα αλλά και την προέλευση και την εξέλιξη αυτών των αντικειμένων. Τέτοιου είδους σώματα αποτελούν οι πλανήτες, τα άστρα, τα νεφελώματα, οι δορυφόροι, οι αστεροειδείς και οι κομήτες. Παράλληλα ερευνά οποιοδήποτε φαινόμενο συμβαίνει έξω από την ατμόσφαιρα της Γης, κάτι που περιλαμβάνει τις εκλάμψεις ακτινών γ, την κοσμική ακτινοβολία μικροκυμάτων υποβάθρου και τις εκρήξεις υπερκαινοφανών αστέρων. Πρόκειται για μία σπουδαία επιστήμη που έχει τις ρίζες της στην αρχαιότητα. Η συμβολή της είναι καθοριστική για την αποκρυπτογράφηση όλων των μυστικών που κρύβει το σύμπαν.

Στη συνέχεια, το πεδίο της Αστροφυσικής δεν θα μπορούσαμε να πούμε πως δρα ανεξάρτητα από την Αστρονομία αλλά αποτελεί έναν κλάδο της. Αυτό με το οποίο ασχολείται είναι η φυσική του σύμπαντος. Παράλληλα μελετά τις φυσικές ιδιότητες των αστρονομικών αντικειμένων αλλά και την αλληλεπίδρασή τους. Ως επί το πλείστον επικεντρώνεται στη χημική και φυσική σύσταση των ουράνιων σωμάτων. Ο κλάδος της Αστροφυσικής έχει μεγάλη ευρύτητα ως προς το αντικείμενο μελέτης του, και ως εκ τούτου χρησιμοποίει εργαλεία και από τον κλάδο της Φυσικής (πχ θερμοδυναμική ή κβαντική φυσική). Για να γίνει ξεκάθαρη η διάκρισή της από την Αστρονομία, θα πρέπει να καταλάβουμε πως η Αστρονομία απαντά στην ερώτηση του «τι είναι το ουράνιο σώμα» ενώ η Αστροφυσική στο «πώς λειτουργούν αυτά».

Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο τομέας της Αστρολογίας που επικεντρώνεται στο πώς οι συγκεκριμένες θέσεις των ουράνιων σωμάτων μπορούν να επηρεάσουν τη ζωή των ανθρώπων. Προσπαθεί λοιπόν να κάνει προβλέψεις για το μέλλον. Επίσης υποστηρίζει πως η θέση των πλανητών τη στιγμή που γεννήθηκε κάποιος έχει σαν αποτέλεσμα αυτός να αποκτήσει συγκεκριμένα στοιχεία προσωπικότητας. Σε καμία περίπτωση η Αστρολογία δεν είναι επιστήμη αλλά αντιθέτως θα λέγαμε πως είναι ψευδοεπιστήμη.

πηγή

“If you have a telescope in your backyard and you like to observe the night sky and make star charts and learn about our solar system then you are an amateur astronomer but if you like to use equations to calculate how big does a star have to be in order to become a black hole one day – well then you are an amateur astrophysicist.”

Τελαυταία τροποποίηση 20 Ιουνίου, 2021 | 1η Δημοσίευση: 28 Μαΐου, 2019