Σύγκριση επιδόσεων Ομάδας Προσανατολισμού ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ για υψηλές βαθμολογίες

δηλαδή έχουμε καλύτερες επιδόσεις στα Μαθηματικά, τη Βιολογία, τη Γλώσσα και χειρότερες επιδόσεις σε Φυσική και Χημεία.

 
  more

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com