Οι 10 πιο πολυπληθείς ομάδες αντίστοιχων τμημάτων στο Μηχανογραφικό 2019

Οι 10 πιο πολυπληθείς ομάδες αντίστοιχων τμημάτων για μετεγγραφές στο Μηχανογραφικό 2019

ΟΜΑΔΑ /ΑΡΘ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 15
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 15
ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ 10
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ 10
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤ/ΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 10
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ 10
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ) 9
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 9
ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 9
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ 8