Η Προκήρυξη διαγωνισμού για την πρόσληψη (1.500) Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία

Δείτε την προκήρυξη εδώ

ΑΔΑ: ΩΗ5646ΜΚ6Π-ΙΔΕ

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com