2804 αιτήσεις για 32 θέσεις παραϊατρικού προσωπικού σε νοσοκομεία του Στρατού.

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 5Κ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 5Κ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 23/5-6-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας τριάντα δύο (32) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών (401 ΓΣΝΑ) και στο Νοσηλευτικό Ίδρυμα Μετοχικού Ταμείου Στρατού (Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.) (Υπουργείο Εθνικής Άμυνας)υποβλήθηκαν  2.804 αιτήσεις.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  •   199   αιτήσεις για την κάλυψη 5 θέσεων κατηγορίας Π.Ε.
  • 1.091 αιτήσεις για την κάλυψη 10 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε.
  • 1.514 αιτήσεις για την κάλυψη 17 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 2.876 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ        ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΗΣ

(ΦΥΣΙΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΚΕΙΩΝ, ΑΚΤΙΝΟΦΥΣΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

45

ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

154

ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

899

ΤΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

192

ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

1.139

ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

290

ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

157