Ο παράλογος τρόπος υπολογισμού του βαθμού του απολυτηρίου της Γ Λυκείου

Last updated on February 20th, 2020 at 06:52 am

Οι βαθμός του απολυτηρίου της Γ Λυκείου υπολογίζεται από 6 μαθήματα. Από αυτά τα 6 τα 4 εξετάζονται γραπτά σε θέματα που είναι σε περιφερειακό επίπεδο. Τα 4 Μαθήματα είναι Ν. Γλώσσα και τα 3 μαθήματα των Ομάδων Προσανατολισμού όπως φαίνεται στο παρακάτω πίνακα:

Μαθήματα επιλογής: Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά),  Ελεύθερο Σχέδιο, Γραμμικό σχέδιο, Λατινικά. Οι μαθητές μπορούν να διαλέξουν 1 ή 2 μαθήματα επιλογής.

Α. Γραπτώς  εξεταζόμενα μαθήματα
Για τη Γ΄ τάξη Γενικού Λυκείου ο βαθμός ετήσιας επίδοσης του μαθητή σε κάθε μάθημα γραπτώς  εξεταζόμενο είναι το άθροισμα του ετήσιου προφορικού  βαθμού σε ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%) και του  βαθμού των γραπτών εξετάσεων σε ποσοστό σαράντα  τοις εκατό (40%) και εκφράζεται ως δεκαδικός με προσέγγιση δεκάτου. (άρθρο 109 Ν.4610/2019 (Γαβρόγλου)
Β. Μη Γραπτώς  εξεταζόμενα μαθήματα
Για τα μαθήματα που δεν εξετάζονται γραπτώς, βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι ο μέσος όρος των βαθμών  των δύο (2) τετραμήνων
ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΣΗΣ/ Γενικός Μέσος Όρος (Γ.Μ.Ο.)
Ο Γ.Μ.Ο. για όλες τις τάξεις  του Γενικού Λυκείου εκφράζεται με προσέγγιση δεκάτου  και προκύπτει από το μέσο όρο των βαθμών ετήσιας  επίδοσης του μαθητή όλων των γραπτώς και μη γραπτώς  εξεταζόμενων μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένων όλων  των μαθημάτων επιλογής που διδάχθηκαν. Εξαιρείται ο βαθμός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, ο οποίος δεν  συνυπολογίζεται για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο.. Για την εξαγωγή του Γ.Μ.Ο. για τους μαθητές της Γ΄ τάξης Ημερησίου Γενικού Λυκείου που διδάχτηκαν και δεύτερο μάθημα επιλογής, υπολογίζεται ο βαθμός και των δύο (2) μαθημάτων.
Το παρακάτω παράδειγμα αναφέρεται σε μαθητές της  ομάδας προσανατολισμού θετικών σπουδών. Στο συγκεκριμένο παράδειγμα βλέπουμε ότι η συμμετοχή των δύο μη γραπτώς εξεταζομένων είναι το 42% του ΓΜΟ!
Προφανώς ο βαθμός στα γραπτώς  εξεταζόμενα μαθήματα είναι πολύ πιο δύσκολος και ειδικά με θέματα σε περιφερειακό επίπεδο (Αν τελικά εφαρμοστεί. Είχε εξαγγελθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση αλλά δεν έχει νομοθετηθεί τίποτα.). Να σημειωθεί επίσης ότι  τα γραπτώς εξεταζόμενα μαθήματα διδάσκονται 7 ώρες την εβδομάδα, τα Θρησκευτικά 1 και το μάθημα επιλογής 2.  Η άποψη μου είναι ότι δεν θα έπρεπε τα γραπτώς  εξεταζόμενα μαθήματα και τα μη γραπτώς  εξεταζόμενα μαθήματα  να έχουν την ίδια βαρύτητα. Είναι πέρα για πέρα ΑΔΙΚΟ ένα μονόωρο ή δίωρο  μάθημα και μη γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα να έχει την ίδια  βαρύτητα με ένα γραπτώς εξεταζόμενο επτάωρο μάθημα !  Δυστυχώς η νέα κυβέρνηση δεν κατάργησε μια ακόμη παράλογη ρύθμιση του νόμου 4610 (Γαβρόγλου) .

Στο παραπάνω παράδειγμα ο βαθμός στο Θρησκευτικά και το Μάθημα Επιλογής αντιστοιχεί στο 42% του Μέσου Όρου!!!

1 thought on “Ο παράλογος τρόπος υπολογισμού του βαθμού του απολυτηρίου της Γ Λυκείου

  1. Τα πάντα εν σοφία εποίησαν συνάδελφε…
    Για βάλε 9-10 στα εξεταζόμενα και 1-2 γραπτό για τους “αδύνατους” μαθητές στο παράδειγμα και θα φανεί καθαρά γιατί μετράει τόσο η μια ώρα στα Θρησκευτικά και οι 2 στα Αγγλικά ή το σχέδιο που θα πάρουν οι περισσότεροι…
    Αν δεν ήταν έτσι θα είχαμε ένα 10% +++ να μην παίρνει απολυτήριο ποτέ…

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com