Ακόμα πιο χαμηλά η Ελλάδα στη διεθνή έρευνα PISA

Τα πλήρη αποτελέσματα της έρευνας εδώ
Οι Έλληνες μαθητές πήραν στην κατανόηση κειμένου 457 μονάδες, στα Μαθηματικά 451 και στις Φυσικές Επιστήμες 452.

Reading

Mathematics

Τελαυταία τροποποίηση 23 Φεβρουαρίου, 2020 | 1η Δημοσίευση: 4 Δεκεμβρίου, 2019