Υποχρεωτικά τα Μαθηματικά για Παιδαγωγικά και Ψυχολογία Κυπρίων υποψηφίων για Ελλάδα και Κύπρο.

Μια από τις πολλές παθογένειες του συστήματος πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση της Ελλάδας μέσω Πανελλαδικών Εξετάσεων είναι τα  μαθήματα που απαιτούνται για κάποια τμήματα. Στην Ελλάδα για  να περάσεις σε ένα από τα έξι τμήματα Ψυχολογίας πρέπει να εξεταστείς σε Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία  και Λατινικά !!! Στην Κύπρο υποχρεωτικά είναι τα Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά και επιλογή 2 μαθημάτων από Αρχαία  Ελληνικά ,  Ιστορία,  Λατινικά, Αγγλικά, Οικονομικά, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Λογιστική . Στην Ελλάδα για να περάσεις σε κάποιο από τα 21 τμήματα Προσχολικής Αγωγής, Νηπιαγωγών και Δασκάλων  έχεις 4 επιλογές : 1οΕΠ) Γλώσσα, Αρχαία, Ιστορία  και Λατινικά | 2ο ΕΠ) Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Μαθηματικά | 3ο ΕΠ) Γλώσσα, Φυσική, Χημεία, Βιολογία | 4ο ΕΠ) Γλώσσα,  Μαθηματικά, Πληροφορική και Οικονομία.
Στην Κύπρο υποχρεωτικά Μαθηματικά και Νέα Ελληνικά και επιλογή 2 μαθημάτων από Αρχαία  Ελληνικά ,  Ιστορία,  Λατινικά, Αγγλικά, Οικονομικά, Φυσική, Βιολογία, Χημεία, Λογιστική .  Στην Ελλάδα η συντριπτική πλειοψηφία Νηπιαγωγών και Δασκάλων προέρχεται από το 1ο ΕΠ όποτε έχουμε Δασκάλους που ενώ  θα διδάξουν Μαθηματικά (26Ω στο ΩΠ) &  Φυσικές Επιστήμες (18Ω στο ΩΠ)  δεν έχουν εξεταστεί σε καμία θετική επιστήμη!!! Η άποψη μου είναι ότι για την πρόσβαση στα 21 παιδαγωγικά τμήματα της Ελλάδας  τα Πανελλαδικά Εξεταζόμενα Μαθήματα  για τους Έλληνες μαθητές θα έπρεπε να είναι : Νέα Ελληνικά, Μαθηματικά, Φυσικές Επιστήμες και Ιστορία. Τα 4 αυτά μαθήματα να είναι Γενικής Παιδείας και όχι Ομάδας Προσανατολισμού.

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται ο τρόπος πρόσβασης των Κυπρίων υποψηφίων για Ελλάδα και Κύπρο.

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Δημοτικού της Ελλάδας

Στη Φυσική Αγωγή, τις Ξένες Γλώσσες, την Πληροφορική, τη Μουσική , στα Εικαστικά μπαίνουν εκπαιδευτικοί Ειδικοτήτων ΠΕ11, ΠΕ05, ΠΕ06, ΠΕ07, ΠΕ08, ΠΕ86, ΠΕ79 κλπ

Καλοδήμος Δημήτρης