Πτώση του Πανεπιστημίου Αθηνών σε διεθνείς αξιολογήσεις

Σε Οδηγό Σπουδών του  Πανεπιστημίου Αθηνών υπάρχει ο παρακάτω πίνακας. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών σε τέσσερις αξιολογήσεις έχει  χειρότερες επιδόσεις και σε μια καλύτερη. Άξια προσοχής είναι η μεγάλη πτώση στη αξιολόγηση της webometrics από τη θέση 301 βρέθηκε στη θέση 224 μέσα σε 6 χρόνια.