116.251 αιτήσεις εκπαιδευτικών στην προκήρυξη 2ΓΕ/2019

Αθήνα, 4 Μαρτίου 2020

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 2ΓΕ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 2ΓΕ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 46/24-12-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης κατηγορίας Π.Ε., υποβλήθηκαν συνολικά 116.251 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι ορισμένοι υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν θέσεις διαφορετικών κλάδων – ειδικοτήτων, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 119.899 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΛΗΘΟΣ
ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ 4221
ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ 35007
ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ 9139
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ 5138
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ 2651
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ 38
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ 2272
ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ / ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ 1221
ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ 2597
ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ 5731
ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ 1851
ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ 2238
ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 8778
ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ 312
ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 666
ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ 389
ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 118
ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 4467
ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 7596
ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ 2155
ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ 1577
ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ 1267
ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ 620
ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ 522
ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 5808
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ 342
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 2720
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ 398
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 303
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ 55
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 748
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.07 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ-ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ 43
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 627
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ 1063
ΠΕ87 ΥΓΕΙΑΣ-ΠΡΟΝΟΙΑΣ-ΕΥΕΞΙΑΣ / ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ 88
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ 1498
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 1075
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 344
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ 660
ΠΕ88 ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΔΙΑΤ/ΦΗΣ & ΠΕΡΙΒ. / ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ 976
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 483
ΠΕ89 ΕΦΑΡΜ. ΤΕΧΝΩΝ / ΠΕ89.02 ΣΧΕΔ/ΜΟΥ & ΠΑΡΑΓ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 119
ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ 140
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 1582
ΠΕ91 ΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ / ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ 256
119899