Κ. Μητσοτάκης: προτεραιότητα η ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων

Συνάντηση του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη με την Επίτροπο για θέματα Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μariya Gabriel

Mε την Επίτροπο για θέματα Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, Μariya Gabriel συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο Πρωθυπουργός τόνισε πως Ελλάδα δίνει ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα έρευνας και καινοτομίας και στηρίζει όλες τις ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες με στόχο την αύξηση των επενδύσεων στον συγκεκριμένο τομέα. Επανέλαβε ότι η Ελλάδα θεωρεί θετική τη διασφάλιση της συνέχειας του προγράμματος Horizon Europe με το πρόγραμμα Horizon 2020, τονίζοντας την πάγια θέση της χώρας η οποία εστιάζεται στην επιδίωξη της «Αριστείας» ως βασικής αρχής για την επιλογή των προς χρηματοδότηση έργων στη βάση του ισότιμου ανταγωνισμού των κρατών-μελών της Ε.Ε., όπως εφαρμόζεται σε όλα τα προγράμματα έως σήμερα.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως η ανακοπή του φαινομένου της διαρροής εγκεφάλων (brain drain) αποτελεί υψηλή προτεραιότητα και η ίδρυση του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας αναμένεται να δημιουργήσει ευκαιρίες για τη διεξαγωγή έρευνας υψηλών προδιαγραφών στην Ελλάδα και να προσφέρει κίνητρο στους νέους ερευνητές είτε να συνεχίσουν να εργάζονται στην Ελλάδα είτε να επιστρέψουν στη χώρα.

Όσον αφορά τον τομέα της ψηφιοποίησης, ο Πρωθυπουργός ανέφερε πως προτεραιότητα αποτελεί η ενσωμάτωση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της τεχνητής νοημοσύνης στα προγράμματα σπουδών όλων των βαθμίδων. Στο πλαίσιο αυτό, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επεσήμανε πως το Υπουργείο Παιδείας επεξεργάζεται την κατάρτιση νέων προγραμμάτων σπουδών, τα οποία στοχεύουν στην αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων αλλά και την εξοικείωση με την τεχνητή νοημοσύνη από την προσχολική ηλικία.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίστηκε πως η Ελλάδα υποστηρίζει τη συμμετοχή των νέων στην παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της Κλιματικής αλλαγής. Πιο συγκεκριμένα, η Ελλάδα θεωρεί ότι η κλιματική παιδεία είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση του ζητήματος βοηθώντας τους νέους να κατανοήσουν τις επιπτώσεις της και να γίνουν φορείς της αλλαγής που απαιτείται.

Κατά την έναρξη της συνάντησης η κ. Gabriel σημείωσε τις εξαιρετικές προοπτικές που έχει η Ελλάδα. Εξέφρασε την ικανοποίησή της για το γεγονός ότι η παιδεία βρίσκεται ψηλά στην κυβερνητική ατζέντα και εξέφρασε την πεποίθηση πως οι πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει η νέα κυβέρνηση υπόσχονται εξαιρετική προοπτική.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης, από την πλευρά της κυβέρνησης, η Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και η Διευθύντρια του Διπλωματικού Γραφείου του Πρωθυπουργού, Πρέσβης Ελένη Σουρανή.