Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού

  • Θέμα: Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Λιμενικού
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_1423b.pdf (201 kB)
 
  

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com