30-07-20 Προκηρύξεις – Προσκλήσεις πλήρωσης θέσεων Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Άλλη μια ακατανόητη ενέργεια της κ. Κεραμεως.

Last updated on August 15th, 2020 at 09:58 am

ΥΠΑΙΘ 2

30-07-20 Προκηρύξεις – Προσκλήσεις πλήρωσης θέσεων Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Εκδόθηκαν οι προκηρύξεις – προσκλήσεις πλήρωσης θέσεων Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Οι αιτήσεις – δηλώσεις για τη συμμετοχή στην εν λόγω διαδικασία επιλογής υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην εφαρμογή Teachersapp από 31-07-2020 έως 06-08-2020 και ώρα 18:00 (ηλεκτρονική διεύθυνση: https://teachersapp.it.minedu.gov.gr/. Ο φάκελος υποψηφιότητας κατατίθεται ιδίως ταχυδρομικά (με συστημένη επιστολή ή με εταιρεία ταχυμεταφοράς) στο Κεντρικό Κτήριο ΥΠΑΙΘ (Αν. Παπανδρέου 37 ΤΚ 15180 Μαρούσι), μέχρι και τις 7/8/2020 και ώρα 15.00.

Προκήρυξη για τις 58 θέσεις Προσωρινών Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Προκήρυξη για τις 58 θέσεις Προσωρινών Διευθυντών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας

Προσθήκη του Διαχειριστή: Δεν μπορώ  να καταλάβω τι νόημα έχουν οι προσωρινοί Διευθυντές και μάλιστα χωρίς μόρια προσόντων.  Το λογικό ήταν να προκηρυχθούν οι μόνιμοι Διευθυντές.  Ο λόγος που δεν έγινε  νομίζω ότι είναι  η ανυπαρξία πρότασης από  την κ. Κεραμεως για την επιλογή  των στελεχών της εκπαίδευσης.  Η κ. Κεραμεως για μια ακόμα φορά αποδεικνύει  ότι δεν είναι καταλληλη για το Υπουργείο Παιδείας .

  •  
  •  
  •  

Leave a comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com