Προστίθεται στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο η Πυροσβεστική και το Λιμενικό.

  • Θέμα: Αλλαγές στην κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_3209b.pdf (124 kB)

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών,
των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

Το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε το 2020 ήταν μόνο στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Τα τμήματα Πυροσβεστικής και Λιμενικού του 2020 ήταν στο 1ο, 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Πυροσβεστική