Προστίθεται στο 3ο Επιστημονικό Πεδίο η Πυροσβεστική και το Λιμενικό.

Last updated on August 7th, 2020 at 03:17 pm

  • Θέμα: Αλλαγές στην κατάταξη των Σχολών, των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_3209b.pdf (124 kB)

Την τροποποίηση της υπ΄ αρ. Φ.253/11812/Α5/2020 υπουργικής απόφασης με θέμα: Κατάταξη των Σχολών,
των Τμημάτων και των Εισαγωγικών Κατευθύνσεων Τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία του άρθρου 4Α του
ν. 4186/2013 (Α΄ 193), όπως αυτό προστέθηκε με την παρ. 5 του άρθρου 100 του ν. 4610/2019 (Α΄ 70), ως ακολούθως:
Άρθρο ΜΟΝΟ
1. Στο εδάφιο 2. «ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ» της παρ. 2 του άρθρου 1 της ανωτέρω απόφασης, υπό τον τίτλο «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ», προστίθεται:

Το τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΔΙ.ΠΑ.Ε το 2020 ήταν μόνο στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.
Τα τμήματα Πυροσβεστικής και Λιμενικού του 2020 ήταν στο 1ο, 2ο και 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Πυροσβεστική

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com