Οι Βάσεις Πανελλαδικών 2020

pe20_vaseis_2020_xlsx

pe20_vaseis_sygrisi_2020

ΓΕΛ (pdf)
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΝΕΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2020
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10% ΕΠΑΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΓΕΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΓΕΛ 2018-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΕΛ ΠΑΛΑΙΟ-ΕΣΠΕΡΙΝΑ_ΠΑΝΕΛ.2020
ΕΠΑΛ
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΠΑΛ-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ 10 ΕΠΑΛ 2019-ΗΜΕΡΗΣΙΑ_ΠΑΝΕΛ.2020

ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2020
ΒΑΣΕΙΣ_ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΛΛΟΓΕΝΩΝ-ΑΛΛΟΓΕΝΕΙΣ (ΕΚΤΟΣ ΕΥΡΩΠ. ΕΝΩΣΗΣ)_ΠΑΝΕΛ.2020

 

O συνολικός αριθμός των υποψηφίων για επιλογή φέτος ανήλθε σε 105.420, εκ των οποίων 89.640 με τις διαδικασίες των ΓΕΛ και 15.780 με τις διαδικασίες των ΕΠΑΛ, ενώ πέρυσι ο αντίστοιχος συνολικός αριθμός υποψηφίων ήταν 103.963.

Συνολικά εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια, στις Ανώτατες Εκκλησιαστικές Ακαδημίες, στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στην ΑΣΤΕ, στις Στρατιωτικές και Αστυνομικές Σχολές και στις Ακαδημίες της Πυροσβεστικής, του Εμπορικού Ναυτικού και του Λιμενικού Σώματος 81.413 υποψήφιοι, ενώ το 2019 εισήχθησαν 80.696.

Τα αναλυτικά στοιχεία υποψηφίων και επιτυχόντων παρατίθενται στο συνημμένο πίνακα.