ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΑ ΙΕΚ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 2020-2021

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Την προκήρυξη της εισαγωγής εννιακοσίων εξήντα δύο (962) καταρτιζόμενων στα Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) του Υπουργείου Τουρισμού για το έτος κατάρτισης 2020-2021, στις παρακάτω ειδικότητες ανά Ι.Ε.Κ. ως ακολούθως

Προβολή αρχείου

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ
1. Προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής, οι υποψήφιοι, υποβάλουν από 31/8/2020 έως 11/9/2020, στον ειδικό σύνδεσμο στην ιστοσελίδα www.mintour.edu.gr  αίτηση συμμετοχής