Εργαλείο Ανάλυσης Διαδικτυακών Δεξιοτήτων για την Ευρώπη

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

https://www.cedefop.europa.eu/en/data-visualisations/skills-online-vacancies/most-requested-skills