ΑΣΕΠ Προκήρυξη 6Κ/2020 (Υγεία) : 93.677 αιτήσεις για 1209 θέσεις!

Συνολικά 93.677 αιτήσεις υποβλήθηκαν  για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, χιλίων διακοσίων εννέα (1.209) θέσεων τακτικού προσωπικού ​Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 28/6-8-2020 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ), όπως γνωστοποιήθηκε από τον ΑΣΕΠ.

Ειδικότερα, υποβλήθηκαν:

  • 8.689 αιτήσεις για την κάλυψη 113 θέσεων κατηγορίας Π.Ε. Δηλαδή 77 αιτήσεις/θέση
  • 17.804 αιτήσεις για την κάλυψη 483 θέσεων κατηγορίας Τ.Ε. Π.Ε. Δηλαδή 37 αιτήσεις/θέση
  • 37.191 αιτήσεις για την κάλυψη 404 θέσεων κατηγορίας Δ.Ε. Π.Ε. Δηλαδή 92 αιτήσεις/θέση
  • 29.993 αιτήσεις για την κάλυψη 209 θέσεων κατηγορίας Υ.Ε. Π.Ε. Δηλαδή 144 αιτήσεις/θέση

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 1.391.317 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:
ΠΕ

ΔΕ

YE

 

1 σκέψη στο “ΑΣΕΠ Προκήρυξη 6Κ/2020 (Υγεία) : 93.677 αιτήσεις για 1209 θέσεις!

Τα σχόλια είναι κλειστά.