Αιτήσεις ανά ειδικότητα για θέσεις Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Αθήνα, 27 Μαϊου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ 3ΕΑ/2019

Γνωστοποιείται ότι, στο πλαίσιο της Προκήρυξης 3ΕΑ/2019 του ΑΣΕΠ (ΦΕΚ 12/24-4-2019 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ),  για  τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας, κατά κλάδο και ειδικότητα, υποψήφιων εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) κατηγορίας ΠΕ, υποβλήθηκαν συνολικά 28.097 αιτήσεις.

Δεδομένου ότι αρκετοί υποψήφιοι με τις αιτήσεις τους διεκδικούν περισσότερες από μία θέσεις της ίδιας Κατηγορίας Εκπαίδευσης, το πλήθος των προτιμήσεων των υποψηφίων ανέρχεται σε 29.711 και αναλύεται ανά κλάδο – ειδικότητα ως εξής:

ΚΛΑΔΟΣ – ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΠΛΗΘΟΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΩΝ

ΠΕ04.02 ΧΗΜΙΚΟΙ

240

ΠΕ78 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

930

ΠΕ89.02 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

32

ΠΕ05 ΓΑΛΛΙΚΗΣ

108

ΠΕ04.03 ΦΥΣΙΟΓΝΩΣΤΕΣ

3

ΠΕ70 ΔΑΣΚΑΛΟΙ

6.681

ΠΕ79.01 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

198

ΠΕ03 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΙ

1.642

ΠΕ04.04 ΒΙΟΛΟΓΟΙ

193

ΠΕ82 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ

102

ΠΕ91.01 ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

117

ΠΕ81 ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ-ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ

84

ΠΕ91.02 ΔΡΑΜΑΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

6

ΠΕ85 ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

22

ΠΕ41 ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

3

ΠΕ06 ΑΓΓΛΙΚΗΣ

403

ΠΕ88.01 ΓΕΩΠΟΝΟΙ

239

ΠΕ80 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

566

ΠΕ86 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

662

ΠΕ04.05 ΓΕΩΛΟΓΟΙ

100

ΠΕ88.05 ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

91

ΠΕ87.01 ΙΑΤΡΙΚΗΣ

4

ΠΕ02 ΦΙΛΟΛΟΓΟΙ

6.470

ΠΕ04.01 ΦΥΣΙΚΟΙ

731

ΠΕ87.03 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ

30

ΠΕ40 ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

15

ΠΕ84 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ

34

ΠΕ33 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

26

ΠΕ11 ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

1.454

ΠΕ87.09 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ

78

ΠΕ08 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ

169

ΠΕ87.04 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

9

ΠΕ90 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

3

ΠΕ87.06 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

172

ΠΕ61 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI EAE

173

ΠΕ34 ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ

24

ΠΕ01 ΘΕΟΛΟΓΟΙ

425

ΠΕ07 ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ

79

ΠΕ87.08 ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

132

ΠΕ83 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

84

ΠΕ89.01 ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

72

ΠΕ71 ΔΑΣΚΑΛΟΙ ΕΑΕ

2.998

ΠΕ60 ΝΗΠΙΑΓΩΓOI

3.472

ΠΕ88.02 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

205

ΠΕ87.02 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

282

ΠΕ88.03 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

32

ΠΕ88.04 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

104

ΠΕ87.05 ΟΔΟΝΤΟΤΕΧΝΙΚΗΣ

10

ΠΕ87.10 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

2