Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Ειδικό ΕΠΑΓ) Λαμίας

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1. Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο (Ειδικό ΕΠΑΓ) Λαμίας με τους τομείς:
− Ηλεκτρολογίας με ειδικότητα «Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων»
− Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος με ειδικότητα «Έργων Τοπίου και Περιβάλλοντος»
− Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών με ειδικότητα «Υπαλλήλων Τουριστικών Επιχειρήσεων»
2. Ειδική Επαγγελματική Σχολή (Ειδική ΕΠΑΣ) Λαμίας με τις ειδικότητες:
− Κεραμικής – Πηλοπλαστικής
− Ψηφιδογραφίας – Υαλογραφίας
− Κομμωτικής τέχνης
− Αμπελουργίας – Οινοποιίας
− Δενδροκομίας
Γ. Καταργούνται, από το σχολικό έτος 2011−2012, οι Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) των παρακάτω Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, ως ακολούθως:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ.Ε. ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
Ειδικό Γυμνάσιο Λαμίας

ΦΕΚ 2268Β/2011

Leave a Comment

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com