Επαγγελματική Ισοδυναμία αποφοίτων Κολεγίων με τα κρατικά ΑΕΙ-ΤΕΙ

Ίδια δικαιώματα στην εργασία για τους αποφοίτους του BCA College με αυτούς των δημοσίων ΑΕΙ και ΤΕΙ, προσφέρει η έναρξη των διαδικασιών αναγνώρισης των πτυχίων από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ) του Υπουργείου Παιδείας.

Πρόκειται για τις πρώτες αναγνωρίσεις επαγγελματικής ισοδυναμίας που επετεύχθησαν και αφορούν πτυχία που εξέδωσαν Πανεπιστήμια χωρών- μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω φοίτησης σε κολέγιο στην Ελλάδα.
Αποτέλεσμα αυτής της εξέλιξης είναι ότι οι απόφοιτοι του BCA, το οποίο έχει αποκλειστική συνεργασία, με ένα από τα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια του Λονδίνου, το London Metropolitan University, να μπορούν να διεκδικούν θέσεις πτυχιούχων Ανωτάτης Σχολής στον Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα.

Επίσης, θα μπορούν να διεκδικήσουν σχετική προαγωγή ή μισθολογική αναβάθμιση, να μετέχουν σε προγράμματα του ΟΑΕΔ ή άλλων Οργανισμών και γενικά να έχουν όλα τα εργασιακά δικαιώματα που έχουν οι απόφοιτοι των ελληνικών Πανεπιστημίων.

Υπενθυμίζεται ότι η αναγνώριση των πτυχίων προβλέπεται μέσω των διατάξεων του Π.Δ. 38/2010 που τροποποιήθηκε με τους νόμους 4093/2012 και 4111/2013. Η ευρωπαϊκή οδηγία 36 του 2005 μέχρι πρότινος κάλυπτε μόνο τα πτυχία πανεπιστημίων χωρών της Ε.Ε. που αντιστοιχούσαν σε νομοθετικά κατοχυρωμένα επαγγέλματα. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο Ελληνικών Κολεγίων, πλέον, είναι δυνατή η αναγνώριση επαγγελματικής ισοδυναμίας ενός ευρωπαϊκού πανεπιστημιακού πτυχίου που έχει δοθεί στον απόφοιτο ενός κολεγίου σε οποιαδήποτε ειδικότητα.

Οι μορφές επαγγελματικής αναγνώρισης των πτυχίων που υφίστανται είναι δύο:

α) Αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων με βάση την οδηγία 36|2005 που αφορά τα νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα, δηλαδή εκείνα που χρειάζονται άδεια ασκήσεως, όπως του πολιτικού μηχανικού ή του δικηγόρου ή του ψυχολόγου.

β) Αναγνώριση Επαγγελματικής Ισοδυναμίας Τίτλων Ανώτατης Εκπαίδευσης για τους κατόχους πτυχίων από ευρωπαϊκά πανεπιστήμια που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της οδηγίας 36|2005, δηλαδή οδηγούν σε μη νομοθετικά ρυθμιζόμενα επαγγέλματα όπως η Διοίκηση Επιχειρήσεων, το Μάρκετινγκ, η Πληροφορική, η Ναυτιλία κ.ά.

Αρμόδιο για τις αναγνωρίσεις επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας των ανωτέρω πτυχίων με τα αντίστοιχα που απονέμονται στα Ελληνικά Πανεπιστήμια ή ΤΕΙ είναι το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ). Πρόεδρος του ΣΑΕΠ είναι ο εκάστοτε Νομικός Σύμβουλος του υπουργού, ενώ σε αυτό μετέχουν και υπηρεσιακοί παράγοντες από την Διεύθυνση Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Θεμάτων αλλά και εκπρόσωποι Επαγγελματικών Επιμελητηρίων και Συλλόγων.

Σε ότι αφορά την προβλεπόμενη διαδικασία για την επαγγελματική αναγνώριση των πτυχίων, ο απόφοιτος καλείται να συμπληρώσει την σχετική αίτηση επαγγελματικής ισοδυναμίας σε συνεννόηση με το κολέγιο από το οποίο αποφοίτησε και να προσκομίσει το πρόγραμμα σπουδών το οποίο παρακολούθησε.

Το ΣΑΕΠ συγκρίνει το κάθε πρόγραμμα με εκείνο ενός αντιστοίχου ελληνικού ΑΕΙ. Αναλόγως με την συνάφεια του ξένου προγράμματος υπάρχουν δύο περιπτώσεις αναγνώρισης: α)στην περίπτωση που το πρόγραμμα του ξένου πανεπιστημίου δεν έχει ουσιώδεις διαφορές με εκείνο του ελληνικού τότε θα υπάρξει αυτόματη αναγνώριση. β)στην περίπτωση που το ΣΑΕΠ αποφασίσει ότι υπολείπονται κάποια μαθήματα, τότε ο ενδιαφερόμενος θα χρειαστεί να δώσει εξετάσεις, οι οποίες θα διενεργηθούν από το ίδιο το Συμβούλιο.

πηγή:Εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ