Τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων και δομών εκπαίδευσης για την αποφυγή διάδοσης του covid-19

Το περιεχόμενο που βλέπετε έχει δημοσιευθεί πριν 3 έτη . Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη τον χρόνο δημοσίευσής του και το ενδεχόμενο ότι όσα αναγράφονται σε αυτό να μην ισχύουν ή να έχουν τροποποιηθεί.

  • Θέμα: Τρόπος λειτουργίας των σχολικών μονάδων και των δομών εκπαίδευσης για την αποφυγή διάδοσης του covid-19
  • ΑΡΧΕΙΟ ΦΕΚ: fek_2020_4810b.pdf (173 kB)