Πρόγραμμα Υπολογισμού Μέσου Όρου βαθμών τετραμήνου Λυκείου

ypologismos_bath_gel-2023

Πληκτρολογήστε τους βαθμούς στα  μαθήματα.

Από τα  μαθήματα που είναι χρωματισμένα προκύπτουν αυτόματα οι  ΜΟ που μπορείτε να δείτε στο τέλος .

Στην Α Λυκείου :
1. Το μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» είναι ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
2. Το μάθημα «Μαθηματικά» είναι ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα
β) Γεωμετρία.
3. Το μάθημα «Φυσικές επιστήμες» είναι ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική
β) Χημεία
γ) Βιολογία.
Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

Τα μαθήματα της Α’ τάξης του Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής: Ελληνική Γλώσσα (Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο οι κλάδοι Φυσική και Χημεία), Αγγλικά
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Στην Β Λυκείου :

1. Το μάθημα «Ελληνική Γλώσσα» είναι ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:
α) Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία και β) Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
2. Το μάθημα «Μαθηματικά» είναι ενιαίο μάθημα με δύο διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:
α) Άλγεβρα και β) Γεωμετρία.
3. Το μάθημα «Φυσικές επιστήμες» είναι ενιαίο μάθημα με τρία διακριτά διδακτικά αντικείμενα-κλάδους:
α) Φυσική, β) Χημεία και γ) Βιολογία.
Κάθε κλάδος βαθμολογείται χωριστά. Ο τελικός βαθμός για κάθε μάθημα με κλάδους είναι ο μέσος όρος των τελικών βαθμών των κλάδων του με προσέγγιση δεκάτου.

Τα μαθήματα της Β’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα που εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις και είναι τα εξής:
Γενικής Παιδείας:
Ελληνική Γλώσσα (μόνο ο κλάδος Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία), Ιστορία, Φυσικές Επιστήμες (μόνο ο κλάδος Βιολογία), Μαθηματικά (Άλγεβρα και Γεωμετρία), Αγγλικά και τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
β) Η ομάδα Β΄ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις προαγωγικές εξετάσεις.

Γ Λυκείου

Τα μαθήματα της Γ’ τάξης Ημερήσιου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου κατανέμονται σε δύο (2) ομάδες:
α) Η ομάδα Α’ περιλαμβάνει τα μαθήματα Γενικής Παιδείας που εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες εξετάσεις και είναι τα εξής:
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία,
Μαθηματικά (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών),
Ιστορία (μόνο για τους μαθητές της Ομάδας Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας και της Ομάδας
Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής), και όλα τα μαθήματα Ομάδων Προσανατολισμού.
β) Η ομάδα Β’ περιλαμβάνει τα υπόλοιπα μαθήματα Γενικής Παιδείας, τα οποία δεν εξετάζονται γραπτώς στις απολυτήριες
εξετάσεις

1 σκέψη στο “Πρόγραμμα Υπολογισμού Μέσου Όρου βαθμών τετραμήνου Λυκείου

 1. Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία 13
  Νέα Ελληνική Γλώσσα
  Νεοελληνική Λογοτεχνία 15

  Άλγεβρα 8
  Γεωμετρία 10

  Φυσική 9

  Πολιτική Παιδεία 13
  Ξένη Γλώσσα 12
  Φυσική Αγωγή 16
  Θρησκευτικά 18
  Μάθημα Επιλογής 13

Τα σχόλια είναι κλειστά.