Παρουσίαση των 5 νέων τμημάτων του ΕΚΠΑ με έδρα τη Χαλκίδα

πατήστε εδώ για να δείτε την παρουσίαση

Ακολουθώντας την παράδοση δυναμικών Πανεπιστημίων στο εξωτερικό σε ότι αφορά στην ανανέωση και τον εμπλουτισμό των προγραμμάτων σπουδών τους σε γνωστικά αντικείμενα που παρακολουθούν νέες επιστημονικές ή τεχνολογικές εξελίξεις, το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) ίδρυσε κατά το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, πέντε νέα Πανεπιστημιακά Τμήματα σε σύγχρονα θεματικά πεδία που εντάσσονται στο χώρο της εφαρμοσμένης επιστήμης και τεχνολογίας. Τα Τμήματα αυτά είναι:

 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΏΝ ΠΌΡΩΝ

ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ

Τα νέα Τμήματα στεγάζονται στο Συγκρότημα Ευρίπου, δηλαδή την Πανεπιστημιούπολη του ΕΚΠΑ στα Ψαχνά Ευβοίας (12 χλμ. βόρεια της Χαλκίδας) και λειτουργούν υπό το κύρος του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του πρώτου Πανεπιστημίου της χώρας και στα πρώτα 200 Πανεπιστήμια μεταξύ 10.000 σε παγκόσμια κλίμακα.

Τα νέα Τμήματα συνδέονται εκπαιδευτικά και ερευνητικά με συναφή Τμήματα του ΕΚΠΑ στην Αθήνα, διαμορφώνοντας μία ενιαία ερευνητική και εκπαιδευτική ενότητα που αξιοποιεί την εμπειρία των παλαιότερων Τμημάτων του ΕΚΠΑ υπέρ των προοπτικών των νεότερων Τμημάτων.

Το Συγκρότημα Ευρίπου υποστηρίζεται από αίθουσες διδασκαλίας, εξειδικευμένα εργαστήρια και εργαστήρια πληροφορικής, βιβλιοθήκη και εστιατόριο, ενώ συνδέεται με λεωφορειακές γραμμές με την Αθήνα και τη Χαλκίδα.

Leave a Comment

5 × one =

The maximum upload file size: 5 MB. You can upload: image, audio, video, document, spreadsheet, interactive, text, archive. Links to YouTube, Facebook, Twitter and other services inserted in the comment text will be automatically embedded. Drop file here